Aftale for ambulancereddere er på plads


FOA, 3F og Region Midtjylland er blevet enige om, hvordan overgangen skal ske for redderne, når Region Midtjylland overtager ambulanceberedskaber fra private firmaer.

Løntillæg, ansættelsesanciennitet og to pauser er noget af det, som overgangsaftalen handler om. Baggrunden er, at Region Midtjylland har overtaget ambulanceberedskabet i blandt andet Århus, og 1. december 2021 overtager regionen også beredskabet flere andre steder, f.eks. i Horsens.

Det betyder, at ambulanceredderne ikke længere skal arbejde efter 3F’s overenskomst med private firmaer som Falck og Responce, men i stedet efter FOAs overenskomst med regionerne. Og aftalen mellem FOA, 3F og Region Midtjylland skal sikre, at redderne får en god overgang mellem de to overenskomster, når det gælder løn- og arbejdsvilkår.

Samtidig har FOA og Region Midtjylland aftalt at forhøje et løntillæg i en allerede indgået lokalaftale.

Det er FOA Århus, som har forhandlet aftalerne på vegne af de midtjyske FOA-afdelinger.