Læserbrev: Også søfolk er stærkest sammen

FOA Århus formand Inge Jensen Pedersen forklarer i dette læserbrev, hvorfor FOA ønsker overenskomst på hurtigfærgen Lilleøre, som skal sejle mellem Århus og Sælvig på Samsø. Samsøposten bragte læserbrevet 1. marts.

FOA ønsker overenskomst på hurtigfærgen Lilleøre, fordi vi mener, at søfolkene på landets kommunale færger står stærkest, når de står sammen, uanset om de er navigatører eller skibsassistenter.

FOA er den mest oplagte organisation, hvor alle de kommunalt ansatte søfolk kan samles, fordi FOA allerede har en overenskomst, der fastlægger løn- og arbejdsforhold for det store flertal af både navigatører og skibsassistenter på landets kommunale færger. Lokalt dækker FOA-overenskomsten alle søfolk på Tunøfærgen og skibsassistenterne på Isabella.

Et alternativ kunne være, at faggrupperne var i hver sin organisation, som så stod sammen i FH, Fagbevægelsens Hovedorganisation. Desværre vil Samsø Rederi lade organisationen Lederne Søfart stå for den overenskomst, der skal gælde for søfolkene på Lilleøre, og Lederne Søfart står udenfor fællesskabet i FH.

Hvis søfolkene på Lilleøre - og Isabella - skal være en del af et fagligt fællesskab for kommunalt ansatte søfolk lokalt og på landsplan, så kan det altså kun ske i FOA, og det er derfor FOA ønsker en overenskomst.

Det er FOA på landsplan, forbundet, der tegner overenskomster, så den konkrete henvendelse om overenskomst, har vi ikke stået for i FOA Århus. Men vi ved fra forbundet, at de længe var i dialog med KL, Kommunernes Landsforening, der varetager Samsø Kommunes interesser, uden at forbundet kunne opnå en overenskomst. Derfor sendte de et konfliktvarsel.  Og i FOA Århus synes vi, det er indlysende, at søfolkene på de kommunale færger er stærkest sammen, og derfor børe være dækket af FOA-overenskomsten.

Inge Jensen Pedersen

Formand for FOA Århus

Chr. X’s vej 56-58

8260 Viby J