Undgå personligt fremmøde

For at hæmme Corona-smittens udbredelse opfordrer FOA Århus medlemmerne til at kontakte fagforeningen telefonisk eller elektronisk via ’mit FOA’ eller via mail fremfor at møde op personligt i afdelingen.

Hvis medlemmer akut har brug for hjælp udenfor for fagforeningens åbningstider, kan de ringe til Politisk Ledelse. Se medlemmerne af Politisk Ledelse og find deres mobiltelefon-numre  her.

Du kan læse mere om Corona-virus, og hvordan du skal forholde dig på forbundets tema-hjemmeside, som du finder her.