Privat ansatte kan nu stemme om deres nye overenskomster

De privatansatte FOA Århus-medlemmer kan i perioden fra 30. marts til 14. april tage stilling til FOA’s overenskomstresultater på det private område.

Lønstigninger på 9,55 kr. i timen over tre år til de fleste privat ansatte FOA-medlemmer. Der sker en forhøjelse fra fire til syv procent af en særlig opsparing, som kan bruges til at holde mere fri eller få mere i løn. Længere barselsorlov til fædre. Og så får ufaglært social- og sundhedspersonale ret til at uddanne sig til social- og sundhedshjælpere på voksenelevløn, når de har været ansat i to år.  

Sådan lyder nogle af de markante resultater, som FOAs forhandlere opnåede i overenskomstforhandlingerne med de private arbejdsgiverne.

FOA Århus formand Inge Jensen Pedersen stemte ja, da FOAs hovedbestyrelse tog stilling til overenskomstresultaterne, og hun vil også opfordre de privat ansatte FOA Århus-medlemmer til at godkende resultaterne.

- Det er især retten til uddannelse på social- og sundhedsområdet, jeg er glad for, og så er der jo lønstigninger, siger Inge Jensen Pedersen.

Du kan læse mere om de nye overenskomster på det private område her. 

Afstemningen om de private overenskomster foregår fra den 30. marts kl. 09.00 til og med den 14. april kl. 23:59, og du kan stemme her.

Forligsmanden offentliggør resultatet af afstemningen den 16. april.