Positive takter i budgetforlig

Der er indgået budgetforlig i Århus, Odder og Samsø, og i Region Midtjylland er budgettet for 2021 vedtaget.

I Odder Kommune har det politiske flertal bag budgetforliget helt droppet de såkaldte ”hverdagseffektiviseringer”, hvor uspecificerede procentbesparelser skal frigøre penge, som politikerne så kan prioritere et andet sted. I Århus halverer budgettet den type procentbesparelse, som her samtidig tager navneforandring fra ”finansieringsbidrag” til ”fællesbidrag”.

- Det er en positiv udvikling, at politikerne ikke kun vil tage ansvar for at bruge penge, men også for at finde dem, mener FOA Århus formand Inge Jensen Pedersen.

I Aarhus Kommune er en af måderne, at budgetforliget indeholder en mindre skattestigning i en kommune, der i forvejen har en lav skatteprocent sammenlignet med de fleste andre kommuner.

- Og de fleste vil nok godt betale lidt mere, hvis vi så også får en bedre velfærd, vurderer Inge Jensen Pedersen.

I både Århus og Odder indeholder forligene penge til bedre normeringer på børneområdet, og også flere end finansloven har øremærket til at begynde indfasningen af minimumsnormeringer, ligesom både Aarhus, Odder og Samsø kommuner har prioriteret ældreområdet. I Region Midtjylland indeholdt budgettet flere penge til AUH på både det somatiske område og i psykiatrien.

- Der er tale om store velfærdsområder, som længe har haft brug for væsentligt flere ressourcer. Forligene er samlet set et skridt i den rigtige retning, men man er ikke i mål, understreger Inge Jensen Pedersen.