Pædagogmedhjælper får 23.000 kr. og fast arbejde

FOA Århus tjekkede en pædagogmedhjælpers ansættelse og opdagede, at han manglede et tillæg og uden god grund var midlertidigt ansat.

En af FOAs fællestillidsrepræsentanter for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere i Aarhus Kommune, Kim Møller Hansen, tjekker regelmæssigt områdets tidsbegrænsede ansættelser, da fællestillidsrepræsentanterne tidligere har opdaget, at mange er usaglige. Hovedreglen er nemlig, at tidsbegrænset ansatte skal erstatte medarbejdere, som er fraværende, ellers vil de typisk have ret til fastansættelse, selvom der er enkelte undtagelser fra den regel.

En pædagogmedhjælpers ansættelse sprang i øjnene, fordi han havde flere tidsbegrænsede ansættelser i forlængelse af hinanden – senest frem til 30. juni 2020. Pædagogmedhjælperen arbejder i en SFO og også på selve skolen, og tjekket viste også, at han helt tilbage fra juni 2017 havde manglet et tillæg for timerne i skolen.

Der var ingen saglig begrundelse for, at pædagogmedhjælperens ansættelse var tidsbegrænset, så han er nu fastansat. Og han får efterbetalt det manglende tillæg – omkring 23.000 kr. før skat.