Lønstigninger i kroner er 1. prioritet


Omkring to tredjedele svarede: ”Mere i løn – i kroner og øre”, da FOA Århus spurgte medlemmerne, hvad der er vigtigst ved OK21.

Konklusionen var klar, da FOA Århus bad medlemmerne prioritere mellem disse tre krav:

Mere i løn – i kroner og øre.

Beskyttelse af vores fritid.

Ret til uddannelse, efter- og videreuddannelse.

Ca. to tredjedele pegede på ”Mere i løn – i kroner og øre” som det vigtigste krav, mens knap en tredjedel prioriterede ”Beskyttelse af vores fritid” som det vigtigste. Kun forholdsvis få pegede på ”Ret til uddannelse, efter- og videreuddannelse”.

De tre krav var udvalgt af FOA Århus politiske ledelse og afdelingsbestyrelse, og medlemmerne blev spurgt via fagforeningens tillidsrepræsentanter og nyhedsbrev.

Baggrunden er, at FOA Århus skal fortælle forbundet - FOA på landsplan - hvad fagforeningen mener er vigtigst ved OK-forhandlingerne på det offentlige område næste år.

Og FOA Århus har nu opfordret forbundet til at prioritere de tre krav og gøre det i samme rækkefølge som fagforeningens medlemmer.