Hvad vil du prioritere højest til OK21?

FOA Århus skal snart fortælle FOA på landsplan, hvad vi mener er vigtigst ved OK-forhandlingerne på det offentlige område. Derfor vi gerne høre din mening.

Det er forbundet – FOA på landsplan – der sammen med arbejdsgiverne i kommuner, regioner og stat forhandler den landsdækkende overenskomst, der skal fornys næste år.  Her bliver grundlaget for din løn, arbejdstid og andre arbejdsforhold aftalt. Forhandlingerne foregår efter, FOA Århus og de andre lokale afdelinger har givet deres input, ligesom repræsentanter for afdelinger og faggrupper og løbende kan give deres besyv med, når forhandlingerne foregår.

Hvad synes du, at FOA Århus skal prioritere op til og under forhandlingerne?

FOA Århus politiske ledelse og afdelingsbestyrelse mener, at de her tre emner er de vigtigste:

Mere i løn – i kroner og øre.

Beskyttelse af vores fritid.

Ret til uddannelse, efter- og videreuddannelse.

Men hvilket emne, synes du skal prioriteres som nummer et? Og hvad skal være nummer to og tre?

Det vil vi bede dig fortælle i en mail, som du sender til aarhus@foa.dk  senest d.28. september 2020 kl. 10.

I mailen skal du også skrive navn, mobilnummer, stillingsbetegnelse og arbejdssted.

FOA Århus vil så kunne se hvilke emner, der fylder mest og give meldingen videre til FOA på landsplan. Normalt afholder FOA Århus medlemsmøder, hvor medlemmerne kan fortælle om deres overenskomstønsker, men Corona-situationen forhindrer det desværre. Vi håber, at du i stedet via mail vil fortælle, hvad FOA Århus bør prioritere.                                                                                                                      

Du kan læse mere om OK21 på forbundets hjemmeside her.