Genåbning af FOA Århus

Myndighedernes corona-anbefalinger ændrer sig løbende, og efter sommerferien vurderer FOA Århus politiske ledelse, hvad anbefalingerne på det tidspunkt betyder for fagforeningen.

FOA Århus følger naturligvis myndighedernes anbefalinger, der handler om, hvordan vi mindsker risikoen for corona-smitte.  Og når det gælder afstand mellem mennesker og forsamlingsstørrelser ændrer anbefalingerne sig i takt med, at corona-situationen udvikler sig. Derfor kan FOA Århus politiske ledelse først efter sommerferien vurdere, hvilke konsekvenser anbefalingerne skal have for medlemsaktiviteter, TR-uddannelse m.v.

Alle ansatte i FOA Århus har i nogen tid igen arbejdet fysisk i FOA Århus, så på den måde er fagforeningskontoret genåbnet.  Fagforeningen opfordrer dog stadig medlemmerne til at henvende sig telefonisk eller elektronisk, hvis det er muligt.