Første tillidsrepræsentanter på tværs af FOA-fag


FOA Århus har fået fagforeningens første tillidsrepræsentanter, der dækker alle FOA-faggrupper på samme arbejdsplads.

I Aarhus Kommunes Magistrat for Sociale Forhold og Beskæftigelse, MSB, har FOA Århus medlemmer valgt fælles FOA-tillidsrepræsentanter på de syv centre, som indgår i en ny struktur, der er indført i magistraten. De nye tillidsrepræsentanter repræsenterer altså alle FOA-faggrupper, der arbejder på centrene, og det er første gang, at FOA Århus har tillidsrepræsentanter, der på tværs af overenskomster repræsenterer alle FOA-medlemmer på en arbejdsplads.

- Den enkelte FOA-faggruppe kan være forholdsvis lille på et center, men når FOA-faggrupperne går sammen, kan de få en tillidsrepræsentant, der er nogenlunde tæt på, og som samtidig er et udtryk for det arbejdsfællesskab, som FOA-medlemmerne har på tværs af faggrupperne, forklarer FOA Århus formand Inge Jensen Pedersen.

Hun vurderer, at modellen fremover vil kunne bruges på andre arbejdspladser, hvor der ikke er så mange ansatte i de enkelte FOA-faggrupper.