FOA Århus aflyser større arrangementer i 2020

Coronasituationen betyder, at årets generalforsamling, sektorårsmøder og juletræsfest er aflyst.

FOA Århus generalforsamling skulle have været i foråret, men blev i første omgang udsat. Fagforeningens politiske ledelse håbede, at Coronasituationen ville udvikle sig på en måde, så FOA Århus kunne holde generalforsamling her i efteråret. Men det håb er nu slukket, og FOA Århus bestyrelse har besluttet at aflyse årets generalforsamling.

- Det er stadig usikkert, hvordan Coronasituationen udvikler sig, og så kan vi ikke tage ansvaret for at planlægge og afholde større arrangementer, som kan samle mange medlemmer på tværs af arbejdspladserne. Også fordi flertallet af medlemmerne arbejder i ældreplejen, på AUH og på bosteder, og derfor møder mange mennesker, der er i risikogrupperne, forklarer Inge Jensen Pedersen.

Den vurdering betyder, at FOA Århus også har måttet aflyse sektorårsmøderne og den traditionsrige juletræsfest i år.  John Harmsen holder dog 12. november foredraget ”Verdens bedste kollega”.

Aflysningen af årets generalforsamling betyder, at generalforsamlingen i 2021 både skal se på FOA Århus regnskab for 2019 og 2020.