FOA Århus aflyser alle arrangementer

For at hæmme Corona-smittens udbredelse holder FOA Århus ingen fagforeningsarrangementer før tidligst efter 31. maj.

På grund af risikoen med smittefare i forhold til COVID19 har FOA Århus netop besluttet, at alle medlemsarrangementer frem til og med 31. maj er aflyst.

Afdelingens generalforsamling den 2. april er udsat på grund af force majeure.

Møder med tillidsvalgte og uddannelseskurser er også aflyst.      


Undgå personligt fremmøde

FOA Århus opfordrer medlemmerne til at kontakte FOA Århus telefonisk eller elektronisk via ’mit FOA’ eller via mail frem for at møde op personligt i afdelingen.