Fagbevægelsens Hovedorganisation Aarhus stiftet

Nu har de faglige organisationer fra det tidligere LO og FTF også slået sig sammen lokalt.

Torsdag d. 10. december 2020 holdt LO Aarhus repræsentantskabsmøde for at nedlægge sig selv, og umiddelbart efter stiftede repræsentanterne sammen med repræsentanter fra de tidligere FTF-organisationer den lokale udgave af Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, som kom til at hedde FH Aarhus. Under FH Aarhus blev der oprettet kommunalpolitiske udvalg i Odder, Skanderborg og Samsø. 

Kresten Vendelboe blev valgt som formand, og alle organisationer, der havde tilmeldt sig FH Aarhus, fik plads i bestyrelsen. Et senere bestyrelsesmøde vælger et forretningsudvalg og en næstformand.

FOA Århus formand Inge Jensen Pedersen sidder i FH Aarhus bestyrelse og i det kommunalpolitiske udvalg for Odder, mens formanden for Social- og sundhedssektoren i FOA Århus, Jette Ohlsen blev valgt til regionsudvalget.  

FH Aarhus skal tage sig af fagbevægelsens fælles interesser lokalt, og det bliver med udgangspunkt i FH Aarhus, at fagbevægelsen vil forholde sig til det kommende kommunal- og regionsrådsvalg. Det bliver også FH Aarhus, som fremover vil stå for de fælles 1. maj-arrangementer.

På landsplan har FH fungeret siden 1. januar 2019.