Drop besparelserne på Aarhus Kommunes sociale område

FOA Århus opfordrer alle til at deltage, hvis de har mulighed for det, når der 18. februar er demonstration mod besparelser på Aarhus Kommunes sociale område.

Aarhus Kommune vil spare omkring 140 mio. kr. på mennesker, der har brug for omsorg og støtte. Derfor har den socialøkonomiske forening Vaskeriet taget initiativ til en demonstration, ”Demo for en værdig balance”, hvor deltagerne kan protestere mod besparelserne.

En lang række foreninger bakker op om initiativet og er med til at arrangere demonstrationen. Det drejer sig udover Vaskeriet om LO Århus, FOA Århus, Socialpædagogerne Østjylland, Danske Handicaporganisationer Aarhus, Landsforeningen Lev, Landsforeningen Autisme Kreds Østjylland, Udviklingshæmmedes Landsforbund, LEV Aarhus og Musik & Medieværkstedet.

”Demo for en værdig balance” begynder kl. 15 den 18. februar 2020 på Telefontorvet i Århus og herfra går demonstrationen til Rådhuspladsen, hvor der er taler og fællessang.

FOA Århus opfordrer til at deltage. Der må ikke ske arbejdsnedlæggelser i forbindelse med demonstrationen.