Valg i FOA Århus sektorer er afgjort

De fire sektorer i FOA Århus har holdt årsmøder. I alle sektorer genvalgte årsmøderne sektorformændene for fire år.

I denne uge har FOA Århus fire sektorer - Social- og sundhedssektoren, Pædagogisk Sektor, Teknik- og servicesektoren samt Kost- og servicesektoren - holdt årsmøder.

Alle fire sektorer skulle vælge sektorformænd for de næste fire år. I Teknik- og servicesektoren genvalgte årsmødet Bente Mikkelsen efter et kampvalg med Kristian Gadegaard Mohr.

I Social- og sundhedssektoren, Pædagogisk Sektor samt Kost- og servicesektoren genvalgte årsmøderne også sektorformændene, og her var der ingen andre kandidater til sektorformandsposterne. Jette Ohlsen fortsætter altså som formand for Social- og sundhedssektoren, Jack Hougård Kristensen for Pædagogisk Sektor og Ulla Warming for Kost- og servicesektoren.

Der er først ordinære valg til sektornæstformandsposterne om to år, men Social- og Sundhedssektoren havde valg til posten før tid, fordi den siddende sektornæstformand, Katja Linhave, havde trukket sig. Jeanett Drasbæk og Solvej Skærbæk stillede op til posten og årsmødet valgte Jeanett Drasbæk.