SOSU-tøjsag videre til Hovedarbejdsmiljøudvalg

En undersøgelse viser, at social- og sundhedspersonale i Aarhus Kommune har arbejdsmiljøproblemer med deres nye uniformer.

På et møde d.  28. marts 2019 har HMU, HovedMed-udvalget, i Aarhus Kommunes magistrat for Sundhed og Omsorg set på en undersøgelse af social- og sundhedspersonalets erfaringer med deres nye arbejdsuniformer. Udvalget er det øverste samarbejdsorgan for ledelse og medarbejdere i Sundhed og Omsorg.

Undersøgelsen har haft fokus på pasform, overfølsomhed, funktionalitet og omklædningsfaciliteter, og undersøgelsen viser, at der er problemer i flere sammenhænge. De nye arbejdsuniformer er delvist lavet af kunststof, og personalet kritiserer i undersøgelsen blandt andet tøjet for at være ubehageligt og ubekvemt at have på, ligesom man flere steder mangler ordentlige omklædningsfaciliteter.

Sagen er nu sendt videre til, HAU, Hovedarbejdsmiljøudvalget, som skal vurdere, hvilke problemer der skal løses centralt i Sundhed og Omsorgs organisation, og hvilke der skal løses lokalt.

Og efter planen skal HMU så behandle HAU’s anbefalinger på udvalgets møde d.  2. maj.