Pædagogisk assistent får over 80.000 kr., som hun manglede i løn

FOA Århus tjekkede hendes løn og nu får pædagogisk assistent over 80.000 kr. før skat efterbetalt.

Et århusiansk dagtilbud aflønnede i tre et halvt år et FOA-medlem, som om hun var ufaglært pædagogmedhjælper, selvom hun var uddannet som pædagogisk assistent. FOA-medlemmet havde heller ikke fået løn efter sin erfaring, ligesom hun var berettiget til søgnehelligdagsbetaling, som hun ikke havde fået.

Fejlene blev opdaget, fordi FOA-medlemmet havde nogle kollegaer, der mente, at hun fik for lidt løn. Den pædagogiske assistent henvendte sig derfor til sin fællestillidsrepræsentant Kim Møller Hansen, der tjekkede hendes løn og fandt fejlene.

Efter dagtilbuddets ledelse har erkendt fejlene, får FOA-medlemmet nu efterbetalt over 80.000 kr. før skat.