Nye lokale lønforhandlinger i Sundhed og Omsorg

I Aarhus Kommunes magistrat for Sundhed og Omsorg begynder lokallønsforhandlingerne for 2019 snart.
Kontakt din tillidsrepræsentant, hvis du vil have indflydelse.

FOAs tillidsrepræsentanter var torsdag d. 28. februar 2019 samlet i FOA Århus lokaler for at planlægge, hvordan de skal forhandle løn lokalt. Her er et udgangspunkt, at FOA Århus gerne vil løfte de lavestlønnede, da stor lønspredning svækker sammenholdet, både når det gælder om at opnå en ordentlig løn og om andre faglige forhold.

De lokale lønforhandlinger begynder snart rundt omkring, og der bliver fra slutningen af marts holdt medlemsmøder i hvert område. Så hvis du gerne vil have indflydelse på forhandlingerne, kan du kontakte din lokale tillidsrepræsentant, som kan fortælle dig, hvornår mødet bliver holdt i dit område.

Det er også vigtigt at give kollegaer et tilbud om FOA-medlemskab, hvis de ikke er medlemmer, fordi FOAs medlemsopbakning er afgørende for at sikre gode forhandlingsresultater. Når det store flertal af kollegaerne er FOA-medlemmer, så står fagforeningens repræsentanter nemlig stærkt overfor ledelsen i forhandlingerne.