Nu kan du få din FOA Århus-medlemskalender

I år uddeler tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og seniorklubbernes formænd de fleste medlemskalendere. Medlemmer kan selv hente deres kalendere i FOA Århus, hvis de ikke får den uddelt.

FOA Århus har tidligere udsendt medlemskalendere sammen med Fagbladet FOA Århus, men det sker ikke længere, fordi bladet nu udkommer elektronisk.

I stedet opfordrer FOA Århus til, at tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter uddeler kalendere til medlemmer på arbejdspladserne, ligesom seniorklubbernes formænd udleverer kalendere til de aktive i klubberne.

Medlemmer kan selvfølgelig selv hente kalendere, hvis de ikke får den udleveret, for eksempel fordi de ikke har en tillidsrepræsentant, er ledige eller står uden for arbejdsmarkedet. De kan så hente kalenderen i FOA Århus reception på Christian X’s Vej 56-58, Viby J i åbningstiden.