Knap 5,8 mio. kr. til FOA-faggrupperne i Sundhed og Omsorg

724 medarbejdere fra FOA-faggrupperne i Aarhus Kommunes Sundhed og Omsorg kan mærke lokallønsforhandlingerne på lønkontoen.

Lokallønsforhandlingerne i Aarhus Kommunes magistrat for Sundhed og Omsorg gav SOSU-personale og ansatte fra andre FOA-faggrupper varige individuelle lønstigninger for i alt næsten 4,4 mio. kr. inkl. pension. Dertil kommer individuelle engangstillæg for ca. 1,4 mio. kr., så det samlede resultat blev knap 5,8 mio. kr. I alt 724 personer fik penge ved lokallønsforhandlingerne.

Forhandlingerne i de forskellige geografiske områder under Sundhed og Omsorg begyndte i maj 2019 og sluttede sidst i november. Forhandlingsresultaterne har virkning fra 1. april 2019.

Før forhandlingerne holdt FOA Århus medlemsmøder i områderne, hvor der blev talt om, hvad fagforeningen skulle prioritere under forhandlingerne.  Her har FOA Århus særligt forsøgt at løfte to grupper. Den ene var ansatte, der havde været ansat i mindst to år og havde lave personlige løntillæg. Den anden var ansatte med mindst 15 års ansættelse, som ikke havde fået hævet deres personlige løntillæg i nogen tid, og hvor tillæggene derfor var forholdsvis lave, når man tog disse ansattes anciennitet i betragtning.