I Sundhed og Omsorg stiger gamle SOSU-faggrupper i løn

FOA Århus og Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune har aftalt, at ansatte fra de såkaldt lukkede grupper stiger i løn.

Hjemmehjælpere, sygehjælpere, plejehjemsassistenter, beskæftigelsesvejledere og plejere ansat i Aarhus Kommunes magistrat for Sundhed og Omsorg får nu hver et årligt kvalifikationstillæg, der svarer til knap 7.900 kr. for en fuldtidsansat inklusiv den særlige feriegodtgørelse og pension af tillægget.

Det sikrer en aftale, som FOA Århus har indgået med Sundhed og Omsorg. Der er tale om ansatte, der tilhører de gamle SOSU-faggrupper, de såkaldt lukkede grupper, hvis uddannelser er nedlagt og erstattet af uddannelserne til SOSU-hjælper og SOSU-assistent.

Erfaringerne viser, at disse medarbejdere generelt halter bagud lønmæssigt, og FOA Århus har derfor arbejdet for, at de skulle have et løft.

En opgørelse fra juni 2019 viser, at Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune på det tidspunkt havde 158 medarbejdere fra de lukkede grupper.