Fra ufaglært til faglært – få mere i løn

I Aarhus Kommune magistrat for Sundhed og Omsorg kan medarbejdere fra ufaglærte FOA-faggrupper nu blive faglærte og få mere i løn.

FOA Århus og Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune har indgået en uddannelsesaftale, der betyder, at husassistenter og ufaglært social- og sundhedspersonale stiger mindst et løntrin, hvis de uddanner sig til serviceassistenter, social- og sundhedshjælpere eller social- og sundhedsassistenter.

Medarbejderne kan uddanne sig på fuld løn, hvis de er kvalificerede og fyldt 25 år, så længe der er penge tilbage i puljen ”Fra ufaglært til faglært”, som blev aftalt ved overenskomstforhandlingerne. Medarbejdere under 25 år kan tage uddannelsen på almindelig elevløn.

Flere hundrede FOA Århus-medlemmer er omfattet af uddannelsesaftalen. Interesserede kan kontakte deres tillidsrepræsentant eller FOA Århus, hvis de vil høre mere om mulighederne.