Foredrag om ligestilling på arbejdsmarkedet

Hør om hvordan kvindernes forhold på arbejdsmarkedet har udviklet sig de seneste 120 år.

Ligestillingsforsker og historiker Astrid Elkjær Sørensen fortæller om de sidste 120 års vigtigste kampe for ligestilling på arbejdsmarkedet, og om hvordan kvindernes løn- og arbejdsforhold har udviklet sig i perioden.

Foredraget lægger også op til en debat om, hvordan kvinder kan opnå fuld ligestilling på arbejdsmarkedet.

Astrid Elkjær Sørensen holder sit foredrag på DOKK1 i Lille Sal tirsdag d. 14. maj 2019 fra kl. 19 til 21.

Flere fagforeninger har støttet arrangementet – blandt andre FOA Århus.