Fagbladet FOA Århus
Fagbladet FOA Århus udkom for sidste gang på papir i marts 2019.

FOA Århus får elektronisk fagblad

Når næste nummer af Fagbladet FOA Århus kommer til juni, så bliver det ikke på papir, men som elektronisk blad.

I det nye elektroniske blad vil faste billeder og grafik blive præsenteret sammen med video, lyd og bevægelig grafik. Det vil ske på en måde, så bladet bruger de forskellige medieformer, der passer bedst til de forskellige aspekter af en historie. Det elektroniske fagblad vil udkomme seks gange om året, og det er oftere end det gamle, som kom fire gange om året.

- Jeg er glad for, at FOA Århus-medlemmer vil få et bedre blad, der kommer oftere og kan andet og mere end det gamle, og som samtidig er væsentligt billigere, siger FOA Århus formand Inge Jensen Pedersen.

Sidste år kostede trykning og distribution af bladet ca. 240.000 kr., mens den årlige udgift til en elektronisk platform er under 10.000 kr. Der bliver tale om et afsluttet elektronisk blad, der ligesom det trykte viser, hvad FOA Århus vælger at fortælle på et konkret udgivelsestidspunkt, og som senere vil kunne findes i et elektronisk arkiv.

Det nye elektroniske fagblad vil blive udsendt til medlemmerne via mail. FOA Århus har i dag mailadresser på knap 90% af medlemmerne, og resten vil inden det nye blad udkommer modtage et traditionelt brev, der opfordrer dem til at oplyse FOA Århus om deres mailadresser og forklarer, hvordan det kan ske.

Fagforeningen vil også lave en plakat til ophængning på arbejdspladserne, der fortæller, at FOA Århus har brug for medlemmernes mailadresser, så de fremover kan modtage det elektroniske fagblad.