Debatindlæg: Mere uddannet personale i daginstitutionerne

Aarhus Kommune bør uddanne erfarne pædagogmedhjælpere over 25 år til pædagogiske assistenter, hvis regeringens løfte om mere uddannet personale i daginstitutionerne hurtigst muligt skal blive til virkelighed.

Den pædagogiske assistentuddannelse er en erhvervsuddannelse, der er målrettet til det pædagogiske område, og uddannelsestiden er i udgangspunktet tre år og halvanden måned. Men hvis Aarhus Kommune vælger at uddanne sine pædagogmedhjælpere over 25 år, som har mindst to års erfaring, så er uddannelsestiden forholdsvis kort. Gennem et såkaldt EUV-forløb, Erhvervsuddannelse for Voksne, kan man uddanne dem til pædagogiske assistenter på ca. et år, og så vil kommunen have en stor gruppe medarbejdere, der kan kombinere deres solide arbejdserfaring med nye teoretiske færdigheder.

Løftet om minimumsnormeringer og mere uddannet personale udspringer af et folkekrav, der var massivt under valgkampen, og i FOA Århus håber vi, at den endelige finanslov vil afsætte flere penge til området, end regeringens oprindelige finanslovsforslag.

Samtidig skal Århus Kommune selvfølgelig bruge pengene fornuftigt. Hvis Aarhus kommune vælger at uddanne de ufaglærte pædagogmedhjælpere til erhvervsuddannede pædagogiske assistenter, så får kommunen meget uddannet arbejdskraft for pengene, da grundlønnen for en pædagogisk assistent ligger ca. midt imellem den ufaglærte pædagogmedhjælpers og pædagogens. Så kommunen bør lave et fornuftigt mix af faggrupperne, der afspejler, at arbejdsopgaverne i en daginstitution har en forskellig grad af kompleksitet. 

Det er indlysende, at flere pædagogiske assistenter er en både rationel og hurtig løsning, når man vil forbedre den pædagogiske kvalitet i de århusianske daginstitutioner. I FOA Århus vil vi gerne samarbejde med Aarhus Kommune om, at de forhåbentlig væsentligt flere ressourcer til daginstitutionsområdet bliver brugt bedst muligt.

 

 

Jack Hougård Kristensen

Formand for Pædagogisk Sektor i

FOA Århus

Christian X’s Vej 56-58

8260 Viby J