Inge Jensen Pedersen, formand for FOA Århus
Inge Jensen Pedersen, formand for FOA Århus.

Vi er helt parate til lockout

Arbejdsgiverne kan bare komme an, siger FOA Århus formand Inge Jensen Pedersen i en kommentar til arbejdsgivernes omfattende lockouttrusler.

De offentlige arbejdsgivere i stat, regioner og kommuner har meddelt, at de er parate til at lockoute omkring 440.000 offentligt ansatte fra 10. april. En lockout betyder, at arbejdsgiverne ikke længere udbetaler løn og lukker de ansatte ude fra arbejdspladserne. I forvejen havde de offentligt ansattes fagforeninger udtaget omkring 80.000 ansatte til at strejke fra 4. april.

- Det er arbejdsgivernes valg, at de vil gøre konflikten mere omfattende, men de kan bare komme an. Jeg er overbevist om, at vi kan forklare den øvrige befolkning og ikke mindst de private ansatte, at en ordentlig offentlig sektor kræver ordentlige løn- og arbejdsforhold, siger FOA Århus formand Inge Jensen Pedersen.

Hun peger på, at hvis den offentlige sektor skal kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft, så skal løn- og arbejdsforhold her kunne matche forholdene på det private arbejdsmarked.

- Og vi ønsker jo alle en god pasning og undervisning af vores børn, og at ældre og syge får en god behandling, forklarer Inge Jensen Pedersen.

Samtidig er ordentlige løn- og arbejdsforhold i det offentlige også med til at sikre gode forhold i den private sektor.

- Når de privat ansatte skal sikre deres løn- og arbejdsforhold, så er det en fordel for dem, hvis den offentlige sektor udgør et reelt alternativ, forklarer hun.