Uklart præcist hvem, der bliver lockoutet

De offentlige arbejdsgivere har meddelt, at de vil lockoute 440.000 offentligt ansatte, men det er endnu ikke helt klart hvem.

Det står klart, at rigtig mange FOA Århus-medlemmer vil være omfattet af den lockout, som staten, kommunerne og regionerne har fortalt, at de vil varsle, og som skal kunne begynde fra 10. april. Men det er ikke fuldstændig klart, hvilke områder, der bliver berørt, og hvor meget, fordi arbejdsgiverne endnu ikke har afleveret lockoutvarslerne; det skal senest ske på mandag d. 12. marts.

Men omfanget af lockouten betyder, at mange FOA Århus-medlemmer vil blive omfattet. De fleste er kommunalt eller regionalt ansatte, og KL og Danske Regioner har meddelt, at de på landsplan er parat til at lockoute henholdsvis ca. 250.000 og ca. 70.000 ansatte. Staten vil lockoute ca. 120.000, men kun få FOA Århus-medlemmer er ansatte i staten.

Når FOA Århus ved mere præcist, hvem der bliver omfattet af lockoutvarslet, vil vi fortælle om det her på hjemmesiden.