Se SOSU Østjyllands nye kursustilbud

SOSU Østjylland tilbyder i 2019 en lang række efter- og videreuddannelseskurser, der retter sig mod FOA Århus-faggrupper.

SOSU Østjylland har kurser på det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet. 

På social- og sundhedsområdet handler det ene kursuskatalog om ”Sundhed- og sygeplejeopgaver på hospitaler”, mens det andet omfatter ”Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne”. 

På det pædagogiske område, er der også to kursuskataloger. Det ene har titlen ”Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap”, og det andet hedder ”Pædagogisk arbejde med børn og unge”. 

Se Social- og sundhedsområdets kursuskataloger her:
Sundhed- og sygeplejeopgaver på hospitaler 
Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne
 
Se det pædagogiske områdes kursuskataloger her:
Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap
Pædagogisk arbejde med børn og unge