Sådan stemte FOA Århus til OK18-forliget

Det blev et markant ja, da FOA Århus medlemmer tog stilling til overenskomstresultatet.

Samlet set stemte FOA Århus medlemmer klart ja til OK18-forliget. 90,95% af de afgivne FOA Århus-stemmer var jastemmer, og 9,05% var nejstemmer. Stemmeprocenten i FOA Århus var 61,37.

Der er også alle steder klare ja-flertal, hvis man ser på, hvordan de forskellige områder, hver for sig har stemt.
 

Da FOA Århus medlemmerne på det kommunale område stemte om OK18-forliget, stemte 90,28% ja, mens 9,72% stemte nej. Stemmeprocenten blandt FOA Århus-medlemmerne på det kommunale område var 60,23.

Ja-procenterne på det kommunale områder, ser sådan her ud fordelt på sektorer:

Kost- og servicesektoren: 97,54

Pædagogisk Sektor: 86,19

Social- og sundhedssektoren: 92,15

Teknik- og servicesektoren: 85,28

Elever: 98,49

På det regionale område var 94,18% af FOA Århus-medlemmernes afgivne stemmer jastemmer, mens 5,82% var nejstemmer. Her var stemmeprocenten 68,45.

Ja-procenterne på det regionale område, ser sådan her ud fordelt på sektorer:

Kost- og servicesektoren: 91,53

Pædagogisk Sektor: 100

Social- og sundhedssektoren: 95,64

Teknik- og servicesektoren: 66,67

Elever 98,04

Det hører med, at Pædagogiske Sektor samt Teknik- og servicesektoren er små på det regionale område.

FOA Århus har kun få medlemmer på det statslige område. Her var alle afgivne stemmer jastemmer, og stemmeprocenten var 40,63%.