Personale-trivslen i daginstitutionerne varierer meget

En trivselsmåling i Aarhus Kommunes magistrat for Børn og Unge viser meget store udsving. Forvaltningens ledelse bør gribe ind, hvor trivslen er meget lav, mener FOAs fællestillidsrepræsentanter.

Der er meget stor forskel på trivslen i de århusianske daginstitutioner og SFO’er. Det viser en ny trivselsundersøgelse blandt de ansatte i Aarhus Kommunes magistrat for Børn og Unge.

- 52 institutioner har alarmerende grimme tal, mens der omvendt er 49 institutioner, som har fantastisk gode resultater, siger fællestillidsrepræsentant for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere Kim Møller Hansen, som har gennemgået trivselsundersøgelsen.

Fællestillidsrepræsentanten vurderer, at der særligt er en faktor, som har betydning for trivslen.

- Ledelseskvaliteten slår meget igennem i undersøgelsen. For eksempel er det karakteristisk for en institution med ringe trivsel, at 60% af de ansatte vurderer, at deres leder kun i lav grad gør noget for at fremme trivslen på arbejdspladsen, forklarer han.

FOAs fællestillidsrepræsentanter på området vil nu kontakte forvaltningens ledelse, så der kan blive gjort en indsats, som kan forbedre trivslen på de 52 institutioner, hvor trivslen er særligt lav.