Over 3 mio. kr. til ansatte i Sundhed og Omsorg

Lokallønsforhandlingerne i Aarhus Kommunes magistrat for Sundhed og Omsorg har givet individuelle løntillæg til mere end 500 FOA Århus-medlemmer.

Varige individuelle løntillæg der i gennemsnit svarer til 7-8000 kr. årligt for en fuldtidsansat. Det er, hvad 522 ansatte i Sundhed og Omsorg har fået ud af de lokallønsforhandlinger, der nu er afsluttet. De fleste er social- og sundhedspersonale, men der er også husassistenter og teknisk servicepersonale blandt de 522, der er ansat på FOAs overenskomster.

Forhandlingerne mellem FOA Århus og de lokale ledere er foregået på tværs af FOAs sektorer, så der er forhandlet for alle FOAs faggrupper på en gang. I forhandlingerne lagde FOA Århus vægt på at få hævet de lavest lønnede medlemmer samt medlemmer fra de lukkede uddannelser, dvs. sygehjælpere, hjemmehjælpere, beskæftigelsesvejledere samt plejehjemsassistenter. Mens lederne tog udgangspunkt i Sundhed og Omsorgs såkaldte ledetråde og for eksempel så på, hvordan folk havde bidraget til at rehabilitere ældre.

Lokallønsforhandlingerne gav samlet over 3 mio. kr. Der er tale om nye penge til FOA-grupperne i Sundhed og Omsorg, og de 3 millioner kr. er altså ikke penge, der blev afsat under de centrale, landsdækkende overenskomstforhandlinger eller under de lokale forhandlinger om en ny forhåndsaftale, som blev afsluttet i sommeren 2017. Men det det var under forhandlingerne i 2017, at FOA Århus og Sundhed og Omsorgs ledelse aftalte, at parterne for første gang i mange år skulle forhandle om individuelle løntillæg.