Odder Kommune ser perspektiver i hurtigfærge
Odder kommune ser på mulighederne for, at en hurtigfærge mellem Århus og Samsø kan sejle indenom Tunø. Foto: Erik Christensen

Odder Kommune ser perspektiver i hurtigfærge

Byrådet i Odder har set på mulighederne for, at en hurtigfærge mellem Århus og Samsø kan sejle indenom Tunø.

Odder Byråd har vedtaget at sende et positivt signal til Samsø Kommune, der i øjeblikket indhenter tilbud på en hurtigfærge, som skal sejle mellem Samsø og Århus. Der er overvejelser om, at hurtigfærgen på nogle afgange kan sejle indenom Tunø, som er en del af Odder Kommune, og på sit møde den 17. december vedtog Odder Byråd følgende:

”Odder Kommune ser mulige potentialer i etablering af færgedrift mellem Århus og Samsø med mulighed for, at Tunø kan indgå. Odder Kommune er indstillet på, i et givet omfang, at indgå i projektet, hvis det samlet set, økonomisk og teknisk, er fordelagtigt for Odder Kommune. Det præciseres dog, at Odder Kommunes endelige stillingtagen afventer resultaterne af den, under Ø-udvalget, nedsatte arbejdsgruppe om færgedrift, som undersøger, hvordan tunboernes mobilitet kan øges.”

Odder Kommune driver den eksisterende færgerute mellem Hou og Tunø, ligesom det kommunale Samsø Rederi driver den eksisterende rute mellem Samsø og Hou og også skal stå for hurtigfærgen, der efter planen skal sejle fra sommeren 2020.

FOA Århus organiserer det sejlende personale på Tunøfærgen og skibsassistenterne ved Samsø Rederi.