Inge Jensen Pedersen, formand for FOA Århus
Inge Jensen Pedersen, afdelingformand for FOA Århus

FOA Århus formand siger ja til OK18-forlig

Afdelingsformand Inge Jensen Pedersen opfordrer til et ja, når mellemmerne skal stemme om OK18-forliget, som også flere andre FOA Århus-medlemmer har godkendt i forbundets forsamlinger.

I FOA Århus er stemningen generelt positiv overfor OK18-forliget, som medlemmerne elektronisk kan stemme om frem til d. 4. juni kl. 10.00.

- Forliget indeholder pæne lønstigninger – ikke mindst for kvindefagene på SOSU-området - og det er svært at være utilfreds med de resultater, der er opnået for FOA-medlemmerne, siger Inge Jensen Pedersen.

Hun anbefaler et ja ved afstemningen om OK18-forliget og stemte da også ja, da FOAs hovedbestyrelse stemte om forliget. Her stemte formanden for FOA Århus Social- og sundhedssektor Jette Ohlsen ligeledes ja, ligesom flere faggrupperepræsentanter fra FOA Århus stemte ja, da Strategimødet – en overenskomstbaggrundsgruppe – tog stilling til forliget.

Inge Jensen Pedersen beklager dog, at OK18 ikke gav lærerne en arbejdstidsaftale; i stedet skal en kommission se på spørgsmålet, indtil der om tre år igen er overenskomstforhandlinger.

- Spørgsmålet om ekstremt fleksibel arbejdstid er altså stadig uafklaret, og det har betydning ikke bare for lærerne, men også for andre faggrupper, som et arbejdsgiverkrav om en tilsvarende ekstremt fleksibel arbejdstid kan sprede sig til. I FOA vil vi i hvert fald holde godt øje med kommissionsarbejdet, understreger hun.

Læs mere om OK18-forliget og afstemningen her.