Flere pædagogiske assistenter og mindre personaleudskiftning giver kvalitet

FOA Århus, BUPL Århus og Aarhus Kommune er enige om, at en høj andel af uddannet personale og en lav personaleomsætning er godt for kvaliteten i de århusianske daginstitutioner.

Repræsentanter for Aarhus Kommune, BUPL Århus og FOA Århus har skrevet under på et ”Fælles Pædagogisk grundlag for dagtilbud i Aarhus Kommune”, der blandt andet fastslår, at uddannet personale og kontinuitet er godt for kvaliteten.

I grundlaget står nemlig at: ”Kvalitet i dagtilbud handler også om den strukturelle kvalitet og stabilitet for børnene og det pædagogiske personale. Det betyder fx organiseringen af dagtilbuddets fysiske rammer, lav personaleomsætning, høj andel af uddannet personale eksempelvis pædagoger og pædagogiske assistenter og organiseringen af hverdagen.”

Formanden for Pædagogisk Sektor i FOA Århus Jack Hougård Kristensen er tilfreds med formuleringen.

- Det er godt, at alle parter på området anerkender, at de her ting – personaleomsætning og uddannelse – også betyder noget for den kvalitet, som børn og forældre oplever, siger han.

”Fælles Pædagogisk grundlag for dagtilbud i Aarhus Kommune” bygger på Dagtilbudslovens pædagogiske grundlag samt en række kommunale politikker og strategier på området og handler om, hvordan disse retningslinjer skal føres ud i livet. Og det er så i denne sammenhæng, at Aarhus Kommune og områdets to fagforeninger fastslår, at uddannelse og kontinuitet - blandt andet - har betydning.