70-årig fyret SOSU-hjælper får erstatning

En 70-årig SOSU-hjælper får nu en godtgørelse på tre måneders løn, fordi kommunen opsagde hende uden en rimelig begrundelse.

FOA Århus protesterede, da Aarhus Kommunes magistrat for Sundhed og Omsorg fyrede Connie Høyer-Nielsen, en 70-årig social-og sundhedshjælper, og hun har nu fået en godtgørelse på tre måneders løn. Godtgørelsen bliver givet efter Funktionærlovens §2 b, der bliver brugt, når en opsigelse ”ikke kan anses for rimeligt begrundet i funktionærens eller virksomhedens forhold”.

- Det bedste var, at jeg vandt sagen. Jeg blev et menneske igen – det var ikke i orden at fyre mig, fastslår Connie Høyer-Nielsen.

Sagen begyndte, efter en leder havde meddelt en gruppe aftenvagter, at de skulle tømme borgernes køleskabe for gamle madvarer. Sundhed og Omsorg beskyldte herefter blandt andre Connie Høyer-Nielsen for, at hun ikke ville fjerne gamle madvarer fra en borgers køleskab. Den 70-årige samt FOA Århus afviste anklagen og mente, at social- og sundhedshjælperen blot havde undret sig over, hvordan hun og hendes kollegaer skulle kunne nå opgaver, som der ikke var afsat tid til på kørelisterne.

- Jeg fungerede som talsperson for aftenvagterne og har aldrig nægtet at udføre mit arbejde, understreger Connie Høyer Nielsen.

Sundhed og Omsorg mente også, at Connie Høyer-Nielsen ikke ville anerkende lederen som leder. Dette afviste social- og sundhedshjælperen, mens hun omvendt kritiserede, at lederen ikke talte pænt til hende og hendes kollegaer.

Endelig anklagede Sundhed og Omsorg Connie Høyer-Nielsen for at have skældt en kollega ud, hvilket den 70-årige og FOA Århus også afviste og hæftede sig ved, at kollegaen da heller ikke havde klaget.

FOA Århus og arbejdsgiveren har indgået et forlig, som altså betyder, at Sundhed Og Omsorg har betalt Connie Høyer-Nielsen tre måneders løn som en godtgørelse for, at opsigelsen ikke var rimeligt begrundet. Godtgørelsen kommer oven i de seks måneders opsigelsesvarsel samt tre måneders løn, som den 70-årige i forvejen havde fået, fordi hun havde været ansat i Aarhus Kommune i mere end 30 år. Social- og sundhedshjælperen var fritstillet i opsigelsesperioden og har fået nyt arbejde i et privat vikarbureau.

- Den hjælp, jeg har fået i FOA Århus, har været fantastisk. Medarbejderne var søde og gode til at forklare, hvad der skulle ske i sagen, mener Connie Høyer-Nielsen.