Alle blanketter

Her finder du alle a-kassens blanketter. Til de fleste blanketter skal du bruge dit MitID/NemID.

Mest anvendte blanketter

Ledighedserklæring
Dagpengekort
Efterlønskort
½-årserklæring - efterløn
Feriedagpenge
Læs din post


Alle blanketter

Dagpenge/feriedagpenge

Dagpengekort
Ansøgning om dagpenge under jobsøgning i udlande
FeriedagpengeEfterløn

Efterlønsberegning fra a-kassen
Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag
Tilmelding til efterlønsordningen
Rådighedserklæring til efterlønsbevis
Oplysninger om rådighed og pension ved overgang til efterløn
Efterlønskort
½-årserklæring - efterløn (AR 298)
Tilmeldingsskema til ½-årserklæring
Anmodning om Bidragsfri periode (efterlønsbidrag)
Ansøgning om efterløn (AR 283)
Ansøgning om drift af selvstændig virksomhed - pdf
Efterlønskort og selvstændig virksomhed (AR 297)
Supplerende oplysninger om pension til brug for efterløn (AR 246) - pdf
EØS-efterlønskort (AR 249)
EØS- Efterlønskort og selvstændig virksomhed (AR 250)
Årsskema - for medlemmer, der har fået tilladelse til drift af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse (samtidig med efterløn) (AR 225)  - pdf
Blanket til fravalg af efterlønsordningen eller pause i indbetaling af efterlønsbidrag (AR 252) - pdf
Andre pensioner
Supplerende oplysninger (AR 259)
Arbejdsgivererklæring ved coronarelateret arbejde
Ledighedserklæring og joblog

Ledighedserklæring
Erklæring efter ophør i løntilskud - pdf
Joblog (dagpengemodtagere)


Tro og love-erklæringer

Jobformidling - FOA JobMatch
Erklæring om udtræden af ægtefællens virksomhed - pdf
Udveksling af data mellem a-kasse og fagforening
Samtykke til profilafklaring - pdf
Samtykke til dig, der er blevet opsagt
Samtykkeerklæring til jobansøgning - pdf
Fritagelse for digital post - pdf
Generel samtykkeerklæring - pdf
Fuldmagt - pdf


Nedsat kontingent

Søg nedsat kontingent

Dimittendblanket
 

Ansøgning om hvilende medlemskab af FOA

Ansøgning om hvilende medlemskab af FOA (Word)


Andre
Ansøgning om befordringsgodtgørelse - pdf
Fraværserklæring (AR 296)
Frigørelsesattest - pdf
Min post