Alle blanketter

Her finder du alle a-kassens blanketter. Til de fleste blanketter skal du bruge dit NemID.

Mest anvendte blanketter

Ledighedserklæring
Dagpenge/dagpenge under aktivering (DPAY)
Efterlønskort (AR 285)
½-årserklæring - efterløn (AR 298)
Feriedagpenge (AR 258)
Supplerende oplysninger (AR 259)
Min indbakke (udbetalingsmeddelelser)


Alle blanketter

Dagpenge/feriedagpenge

Dagpenge/dagpenge under aktivering (DPAY)
EØS-dagpengekort
Feriedagpenge (AR 258)
Dagpengesats - selvstændige erhvervsdrivende (AR 255) - pdfArbejdsmarkedsydelse

Arbejdsmarkedsydelseskort
Søg om arbejdsmarkedsydelse (kræver ikke NemID)


Efterløn

Tilmelding til efterlønsordningen
Efterlønskort (AR 285)
½-årserklæring - efterløn (AR 298)
½-årserklæring - efterløn (AR 299) - hvis du er i arbejde - PDF
Tilmeldingsskema til ½-årserklæring
Anmodning om Bidragsfri periode (efterlønsbidrag)
Ansøgning om efterløn (AR 283)
Ansøgning om efterløn for personer med forsat drift eller opstart af selvstændig virksomhed på nedsat tid samtidig med efterløn (AR 284) - pdf
Efterlønskort og selvstændig virksomhed (AR 297)
Erklæring om fravær (AR 296)
EØS- Efterlønskort (AR 249)
EØS- Efterlønskort og selvstændig virksomhed (AR 250)
Udbetaling af skattefri præmie
Supplerende oplysninger om selvstændig virksomhed - til brug ved overgang til efterløn - pdf
Årsskema - for medlemmer, der har fået tilladelse til drift af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse (samtidig med efterløn) (AR 225)  - pdf
Ledighedserklæring og jobsøgningsskema

Ledighedserklæring
Erklæring til brug ved ledighed mv. (AR 256) - pdf
Erklæring efter ophør i løntilskud - pdf
Joblog (dagpengemodtagere)
Jobsøgningsskema - elektronisk (arbejdsmarkedsydelsesmodtagere)
Jobsøgningsskema - Word (arbejdsmarkedsydelsesmodtagere)
Jobsøgningsskema - pdf (arbejdsmarkedsydelsesmodtagere)


Tro og love-erklæringer

Jobformidling - FOA JobMatch
Ophør med selvstændig virksomhed - pdf
Udtræden af virksomhed, der videreføres af ægtefællen - pdf
Udveksling af data mellem a-kasse og fagforening
Fritagelse for digital post - pdf


Nedsat kontingent

Søg nedsat kontingent - medlem af fagforeningen og a-kassen
Søg nedsat kontingent - medlem af fagforeningen
Søg nedsat kontingent - medlem af a-kassen
 
Bekræft uddannelse og indtægt - medlem af fagforeningen og a-kassen
Bekræft uddannelse og indtægt - medlem af fagforeningen
Bekræft uddannelse og indtægt - medlem af a-kassen

Ansøgning om hvilende medlemskab af FOA (Word)

Andre
Ansøgning om arbejdsmarkedsydelse
Ansøgning om befordringsgodtgørelse - pdf
Børnepasningsorlov (AR 281)
Opgørelse af overskydende timer (AR 232)
Fraværserklæring (AR 296)
Frigørelsesattest og erklæring om fratræden - pdf
Udbetalingsmeddelelse (Min indbakke)