Alle blanketter

Her finder du alle a-kassens blanketter. Til de fleste blanketter skal du bruge dit NemID.

Mest anvendte blanketter

Ledighedserklæring
Dagpengekort
Efterlønskort
½-årserklæring - efterløn
Feriedagpenge
Supplerende oplysninger (AR 259)
Læs din post


Alle blanketter

Dagpenge/feriedagpenge

Dagpengekort
Ansøgning om dagpenge under jobsøgning i udlande
Feriedagpenge
Dagpengesats - selvstændige erhvervsdrivende (AR 255) - pdfEfterløn

Tilmelding til efterlønsordningen
Efterlønskort
½-årserklæring - efterløn (AR 298)
Tilmeldingsskema til ½-årserklæring
Anmodning om Bidragsfri periode (efterlønsbidrag)
Ansøgning om efterløn (AR 283)
Ansøgning om drift af selvstændig virksomhed 400 timer om året i efterlønsperioden - pdf
Efterlønskort og selvstændig virksomhed (AR 297)
Erklæring om fravær (AR 296) 
Supplerende oplysninger om pension til brug for efterløn (AR 246) - pdf
EØS-efterlønskort (AR 249)
EØS- Efterlønskort og selvstændig virksomhed (AR 250)
Udbetaling af skattefri præmie
Årsskema - for medlemmer, der har fået tilladelse til drift af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse (samtidig med efterløn) (AR 225)  - pdf
Blanket til fravalg af efterlønsordningen eller pause i indbetaling af efterlønsbidrag - pdf
Ledighedserklæring og joblog

Ledighedserklæring
Erklæring til brug ved ledighed mv. (AR 256) - pdf
Erklæring efter ophør i løntilskud - pdf
Joblog (dagpengemodtagere)


Tro og love-erklæringer

Jobformidling - FOA JobMatch
Ophør med selvstændig bibeskæftigelse - pdf
Erklæring om udtræden af ægtefællens virksomhed - pdf
Udveksling af data mellem a-kasse og fagforening
Fritagelse for digital post - pdf


Nedsat kontingent

Søg nedsat kontingent - medlem af fagforeningen og a-kassen
Søg nedsat kontingent - medlem af fagforeningen
Søg nedsat kontingent - medlem af a-kassen
 
Bekræft uddannelse og indtægt - medlem af fagforeningen og a-kassen
Bekræft uddannelse og indtægt - medlem af fagforeningen
Bekræft uddannelse og indtægt - medlem af a-kassen

Ansøgning om hvilende medlemskab af FOA

Ansøgning om hvilende medlemskab af FOA (Word)


Andre
Ansøgning om befordringsgodtgørelse - pdf
Fraværserklæring (AR 296)
Frigørelsesattest - pdf
Min post