Web a-kassen

Du skal være medlem af a-kassen for at indsende blanketter og ydelseskort. Men du vil til enhver tid - også hvis du ikke længere er medlem - kunne se fx indsendte blanketter og ydelseskort.

          

Du kan bruge web a-kassen til at:

Hånd med mus til a-kassen

indsende dagpengekort             
se din post
udfylde din joblog
tilmelde dig ordningen med ½-årserklæring
indsende ½-års efterlønserklæring
indsende ledighedserklæring
indsende ansøgning om efterløn
indsende efterlønskort
søge om feriedagpenge
søge om skattefri præmie

 

Se en komplet oversigt over alle a-kassens blanketter

Du skal logge på med dit NemID. Hvis du ikke allerede har et, kan du bestille det på www.nemid.nu

Husk at logge ud, når du er færdig med at arbejde i web a-kassen.