Efterlønssatser pr. 1. januar 2020

Nedenfor kan du se, hvor meget efterlønssatsen højest kan udgøre. Du kan også se, hvor meget du mindst skal tjene, inden du får dit bevis/går på efterløn, for at kunne få denne sats. Alle satserne er før fradrag for dine pensioner.

Vær opmærksom på, at hvis du er eller har været ledig, inden går du på efterløn, skal vi måske beregne din efterlønssats ud fra den gennemsnitlige månedsløn fra før du blev ledig.

 

Fuldtidsforsikrede (100 % = maks. dagpenge)
19.083 kr. pr. måned

Du skal i gennemsnit have tjent 23.047 kr. pr. måned

Deltidsforsikrede (100 % = maks. dagpenge)
12.722 kr. pr. måned

Du skal i gennemsnit have tjent 15.365 kr. pr. måned

Fuldtidsforsikrede (91 % af maks. dagpenge)
17.366 kr. pr. måned

Du skal i gennemsnit have tjent 20.973 kr. pr. måned

Deltidsforsikrede (91 % af maks. dagpenge)
11.577 kr. pr. måned

Du skal i gennemsnit have tjent 13.982 kr. pr. måned

Selvstændig bibeskæftigelse i efterlønsperioden (400 timer)
82.242 kr.  

Lempeligt fradrag for arbejde i efterlønsperioden (grænse for arbejdsindtægt)
39.878 kr.

Omregningssats
247,53 kr. pr. time.
Satsen bruges bl.a. til at beregne antal arbejdstimer for arbejde uden en fastsat arbejdstid, såkaldt ukontrollabelt arbejde. For efterlønnere bruges den også til at beregne lempeligt fradrag.

Skattefri præmie – pr. portion (fuldtidsforsikrede)

13.740 kr.

Skattefri præmie – pr. portion (deltidsforsikrede)
9.160 kr.


Om skattefri præmie
Når der er gået mindst to år efter datoen i dit efterlønsbevis, og du har opfyldt kravet om mindst 3.120 timer (2.496 for deltidsforsikrede) starter du optjeningen af den skattefri præmie.

Hver du har 481 timers lønnet arbejde, optjener du en skattefri præmieportion. 481 timer svarer til 37 timer pr. uge i tre måneder, men du kan både optjene timerne over en kortere eller længere periode. Reglen om de 481 timer gælder både fuldtids- og deltidsforsikrede medlemmer.