Efterløn: Bidragsfrie perioder

Du kan under visse omstændigheder for en periode blive fri for at betale efterlønsbidrag og fortsat få ret til et gå på efterløn.

For at få ret til efterløn skal du som hovedregel betale efterlønsbidrag i 30 år.
  • Hvis du er født mellem den 2. juli 1960 og den 31. december 1975, skal du betale i mindst 25 år, før du fylder 64 år. 
  • Hvis du er født i den periode og har betalt efterlønsbidrag før den 1. januar 2008, kan du få perioder, hvor du ikke skal betale efterlønsbidrag.

Der er muligheder for at få en periode uden betaling af efterlønsbidrag (bidragsfri):

  • Hvis du har betalt efterlønsbidrag før din 35-års fødselsdag og før den 1. januar 2008    
  • Hvis du er født den 2. juli 1960 eller senere og har betalt efterlønsbidrag i 2007 efter din 35-års fødselsdag.

Betaling i de to perioder giver ret til bidragsfri perioder. Din ret kan deles i flere perioder. Det har ingen betydning for din ret til efterløn, at du holder en bidragsfri periode. Din ret til en bidragsfri periode kræver, at du er tilmeldt efterlønsordningen uafbrudt fra den 1. januar 2008.

Sådan gør du
Ønsker du at holde en pause med betalingen af efterlønsbidrag, kan du anmode om bidragsfri perioder via blanketten nedenfor. Du skal bruge dit NemID. Har du ikke et NemID, kan du bestille et på www.nemid.nu.

Vil du vide mere?
Hvis du ønsker flere oplysninger, skal du kontakte din lokale a-kasse. Er du medlem af en anden a-kasse end FOAs A-kasse, skal du rette henvendelse til denne.