Efterlønsbidrag: Pause eller bidragsfrie perioder?

Vælger du at holde en pause med indbetaling til efterlønsordningen, skal du være opmærksom på, at det kan betyde at du mister retten til efterløn. Er du født mellem 2. juli 1960 og 31. december 1975 kan du dog under visse omstændigheder have mulighed for at holde bidragsfrie perioder og beholde retten til efterløn.

Bidragsfrie perioder - for dig der er født mellem 2. juli 1960 og 1. juli 1962

Har du betalt til efterlønsordningen uden afbrydelse siden 1. juli 1999, har du mulighed for at holde en bidragsfri periode, svarende til den tid du har betalt efterlønsbidrag i år 2007.

I den bidragsfrie periode betaler du ikke efterlønsbidrag, men du bevarer din ret til at gå på efterløn, fordi du når at betale efterlønsbidrag i sammenlagt 25 år frem til din efterlønsalder.

Bidragsfrie perioder - for dig der er født mellem 2. juli 1962 og 31. december 1975

Startede du før den 1. januar 2008 med at betale til efterlønsordningen, har du mulighed for at holde en bidragsfri periode.

I den bidragsfrie periode betaler du ikke efterlønsbidrag, men du bevarer din ret til at gå på efterløn, så længe den bidragsfri periode ikke er længere, end at du kan nå at betale til efterlønsordningen i 25 år.

Det svarer til:

  • Den tid du har betalt bidrag i år 2007, efter du var fyldt 35 år, eller
  • Den tid du har betalt efterlønsbidrag før år 2008, hvis du på det tidspunkt endnu ikke var fyldt 35 år.

 

Pause i betaling af efterlønsbidrag - for dig der er født efter 1. januar 1976

Du har mulighed for at holde pause med at betale efterlønsbidrag og beholde din ret til at gå på efterløn, så længe du, frem til din efterlønsalder, stadig kan nå at betale til efterlønsordningen i sammenlagt 30 år. Du kan højst holde pause i 4-6 år, afhængigt af dit fødselsår og din efterlønsalder

Du kan altid vælge at holde en pause i dine indbetalinger til efterlønsordningen. Hvis du holder pause risikerer du dog at miste retten til efterløn. Derfor anbefaler vi, at du taler med a-kassen, inden du anmoder om pause.

Kontakt a-kassen, hvis du er i tvivl

Reglerne er komplicerede, og et forkert valg kan have konsekvenser for din ret til efterløn i fremtiden. Derfor anbefaler vi, at du kontakter os, inden du holder pause.

Din lokale a-kasse kan hjælpe dig med at finde ud af, om du er berettiget til bidragsfrie perioder. De kan også fortælle dig, hvilke konsekvenser det kan have at holde pause med indbetaling til efterlønsordningen.