Hvis du skal holde ferie som ledig

Er du ledig eller delvis ledig, skal vi have besked om din ferie, inden den begynder.

Vi kan kun udbetale feriedagpenge til dig, hvis du har meddelt os ferien inden feriestart.

Jobcentret skal have besked mindst 14 dage, før du ønsker at holde ferie. Det gælder alle, der er tilmeldt jobcentret som ledige. Det gælder også, hvis du arbejder på nedsat tid, er i løntilskudsjob eller aktivering. 14-dagesfristen gælder uanset om du holder ferie med feriegodtgørelse, med feriedagpenge eller for egen regning.

Hvis jobcentret har fået rettidig besked om din ferie, kan de kun formidle dig arbejde, der går ind i din ferie, hvis arbejdsgiveren respekterer, at du skal holde ferie. Hvis jobcentret når at sende dig en indkaldelse til samtale eller andre aktiviteter, inden du har givet besked om ferien, har du pligt til at møde op, selvom det er i din ferie. Jobcentret skal ikke respektere ferieønsker, der endnu ikke er fremsat. Meld derfor ferie til jobcentret så snart, du kender din ferieperiode!