Højskole eller daghøjskole?

Er du under 25 år, kan du inden for de første 6 måneders ledighed komme på højskole eller daghøjskole på fuld tid med nedsatte dagpenge.

I praksis vil det ofte kun være muligt at gå på højskole med dagpenge i de første 3 måneder, da du efter 3 måneder skal i aktivering. Hvis du ønsker et
længere højskoleophold, bør du tale med dit jobcenter om at få højskoledeltagelsen helt eller delvist indskrevet i din jobplan.

Økonomi
Du skal selv betale, hvad selve højskoleopholdet koster. Hvis du fylder 25 år, mens du er på højskole, mister du retten til at få dagpenge, fra det tidspunkt, hvor du fylder år. Du kan få 50 % af den maksimale dagpengesats. Er du fuldtidsforsikret, kan du fx få 9.864 kr. om måneden (2023).

Hvis du opsiger dit arbejde for at komme på højskole
Du skal være opmærksom på, at du ikke kan få dagpenge, hvis du opsiger dit arbejde for at komme på højskole.

Sådan gør du, hvis du vil på højskole
Aftal det altid med os, hvis du vil på højskole. Vil du på et længerevarende højskoleophold, skal du også tale med jobcenteret. Husk, at du står fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet, mens du er på højskole.


Læs mere: Aktivering – for dig under 30