Solsikker med skyer

Optjening og udbetaling af feriedagpenge

Du optjener ret til feriedagpenge af de ydelser, som du får udbetalt i perioden fra den 1. september til den 31. august. Så snart du har optjent et antal dage med feriedagpenge, kan du få dem udbetalt. Du skal altså ikke vente til starten af et nyt ferieår, før du kan få feriedagpengene udbetalt.

Du kan dog senest få feriedagpengene udbetalt den 31. december 16 måneder efter ferieårets begyndelse. Det betyder, at du har en optjeningsperiode på 12 måneder og en ferieafholdelsesperiode på 16 måneder. Du kan læse mere om dette nedenfor.

Du kan få udbetalt feriedagpenge, uanset om du er ledig eller om du har en arbejdsgiver. Du kan dog som udgangspunkt ikke få udbetalt feriedagpenge, hvis du har ret til løn eller feriepenge under ferien.

Spørgsmål og svar

Hvilke ydelser optjener man feriedagpenge af?

Du optjener feriedagpenge af 3 ydelser. Det er:

  1. Dagpenge, som udbetales af a-kassen
  2. Feriedagpenge, som udbetales af a-kassen
  3. Barselsdagpenge, som udbetales af Udbetaling Danmark. Hvis du har været på barsel og under din barsel har optjent ferie hos en arbejdsgiver efter reglerne i ferieloven, optjener du ikke samtidig feriedagpenge af de barselsdagpenge, du får udbetalt. Du optjener desuden kun feriedagpenge af barselsdagpenge, hvis du var medlem af en a-kasse, mens du var på barsel. 

Hvor mange dage med feriedagpenge optjener man?


Antallet af dage du optjener, udregnes på baggrund af det beløb, som du får udbetalt i dagpenge, feriedagpenge eller barselsdagpenge.

For hver gang du får udbetalt fulde ydelser i en måned, vil du som udgangspunkt optjene 2,08 dage med feriedagpenge. Du vil derfor optjene 25 dage med feriedagpenge, hvis du får fulde ydelser i et helt år.

Hvis du ikke får udbetalt fulde ydelser, vil du optjene et forholdsmæssigt antal dage. Hvis du fx arbejder i en måned, samtidig med at du får supplerende dagpenge, vil du ikke få udbetalt fulde dagpenge, og du vil derfor optjene mindre end 2,08 dage.

Hvornår kan jeg få feriedagpengene udbetalt?


Du kan få feriedagpengene udbetalt, så snart de er optjent. Hvis du fx får fulde dagpenge i januar måned, vil du den 1. februar have optjent 2,08 dage med feriedagpenge.

Det betyder, at du fra den 1. februar vil kunne holde 2 dages ferie, hvor du får udbetalt feriedagpenge. Vi afrunder altid dine optjente feriedage, inden udbetalingen.

Det betyder, at hvis du har optjent 1,50 dage, kan du få udbetalt 2 dage. Har du optjent 1,40 dage, kan du afholde 1 dag, indtil du optjener nogle flere dage, der kan lægges oveni.

Hvor længe kan jeg få mine feriedagpenge udbetalt?


Du optjener ferie i perioden fra den 1. september til den 31. august. De feriedagpenge, som du optjener i denne periode, skal du afholde frem til den 31. december 16 måneder efter ferieårets begyndelse.
Det betyder, at de feriedagpenge, som du optjener i perioden fra den 1. september 2020 til den 31. august 2021 skal afholdes senest den 31. december 2021. Feriedagpengene kan ikke overføres til efter den 31. december 2021.

Eksempel 1:
Martin optjener 2,08 dages feriedagpenge i september 2020. Han kan holde ferie med 2 dages feriedagpenge frem til den 31. december 2021.

Eksempel 2:
Alice optjener 2,08 dages feriedagpenge i august 2021. Hun kan holde ferie med 2 dages feriedagpenge frem til den 31. december 2021.

Eksempel 3:
Ingrid optjener først 2,08 dages feriedagpenge i august 2021 og yderligere 2,08 dages feriedagpenge i september 2021. Hun har derfor i alt optjent 4,16 dage med feriedagpenge. Hun kan derfor holde 4 dages ferie med feriedagpenge, men 2 af dagene er optjent i det gamle ferieår, der sluttede den 31. august 2021. Disse to dage skal hun holde senest den 31. december 2021, mens de to andre dage er optjent i det nye ferieår, der begyndte den 1. september 2021. Disse to dage kan hun holde frem til den 31. december 2022.

Hvornår skal jeg søge om feriedagpenge?


Du kan søge om at få udbetalt feriedagpenge både før og efter, du har holdt din ferie. Du kan dog aldrig få udbetalt feriedagpenge tidligere end en uge før ferien.
Du skal senest søge om udbetaling af feriedagpenge den 31. januar året efter, at ferieåret er udløbet. Når du ikke at søge om feriedagpenge inden fristen, vil de være tabt.

Eksempel 1:
Martin optjener 2,08 dages feriedagpenge i september 2020. Han kan holde ferie med 2 dages feriedagpenge frem til den 31. december 2021. Han skal senest ansøge om at få feriedagpengene udbetalt den 31. januar 2022.

Eksempel 2:
Alice optjener 2,08 dages feriedagpenge i august 2021. Hun kan holde ferie med 2 dages feriedagpenge frem til den 31. december 2021. Hun skal senest ansøge om at få feriedagpengene udbetalt den 31. januar 2022.

Eksempel 3:
Ingrid optjener først 2,08 dages feriedagpenge i august 2021 og yderligere 2,08 dages feriedagpenge i september 2021. Hun har derfor i alt optjent 4,16 dage med feriedagpenge.

Hun kan derfor holde 4 dages ferie med feriedagpenge, men 2 af dagene er optjent i det gamle ferieår, der sluttede den 31. august 2021.

Disse to dage skal hun holde senest den 31. december 2021, og hun skal senest søge om at få dem udbetalt den 31. januar 2022. De to andre dage er optjent i det nye ferieår, der begyndte den 1. september 2021. Disse to dage kan hun holde frem til den 31. december 2022, og hun skal søge om at få dem udbetalt senest den 31. januar 2023.