Betingelser for at få feriedagpenge

For at få udbetalt feriedagpenge, skal du opfylde en række betingelser.

Feriedagpenge er en offentlig ydelse, og derfor skal du opfylde nogle betingelser, før du kan få dem udbetalt. Til forskel fra feriepenge, som du optjener hos en arbejdsgiver, er feriedagpenge ikke på samme måde ”dine egne penge”.

Her kan du læse om nogle af de vigtigste betingelser, som du skal opfylde, før du kan få udbetalt feriedagpenge. Ønsker du at få uddybet betingelserne, eller vil du have oplyst, hvilke andre betingelser, du skal opfylde, er du velkommen til at kontakte dit lokale a-kassekontor.

Du skal holde ferie uden at modtage løn eller lignende
For at få udbetalt feriedagpenge, skal du holde ferie. Det betyder fx, at du som udgangspunkt ikke kan få feriedagpenge, hvis du arbejder i ferien, eller hvis du får løn eller feriepenge under ferien. I nogle særlige tilfælde kan du dog modtage feriedagpenge og feriepenge samtidig. Hvis du vil vide mere om dette, kan du kontakte dit lokale a-kassekontor.

Du skal have afholdt al din ferie, som du har optjent efter ferieloven
For at få feriedagpenge skal du have afholdt al den ferie, som du har optjent efter ferieloven. I nogle situationer kan du dog få udbetalt feriedagpenge og feriepenge efter ferieloven samtidig. Hvis du vil vide mere om dette, kan du kontakte dit lokale a-kassekontor.

Du skal have dagpengeret på ferietidspunktet
For at få udbetalt feriedagpenge skal du have ret til at få dagpenge, når du holder ferie. Det betyder, at du kan få feriedagpenge, mens du er ledig, så længe din dagpengeret ikke er udløbet. Hvis du er i arbejde, kan du få udbetalt feriedagpenge, hvis du ville have dagpengeret, såfremt du var ledig. At du skal have dagpengeret betyder også, at du i tilfælde af ledighed skal kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet op til din ferie.

Du skal som ledig anmelde ferien til jobcentret og a-kassen
Hvis du er ledig, skal du huske at melde din ferie til jobcentret og a-kassen. Hvis du hverken har anmeldt ferien til jobcentret eller a-kassen, kan du ikke efterfølgende søge om feriedagpenge. Du skal som udgangspunkt melde ferien til jobcentret med 14 dages varsel.