Solsikker med skyer

Feriedagpenge

Har du ikke selv optjent fuld ferie, har du måske mulighed for at få feriedagpenge fra a-kassen. Du skal være medlem af a-kassen og i optjeningsåret enten have modtaget dagpenge eller anden ydelse fra a-kassen eller kommunen.

Bemærk. I 2020 kommer der nye regler om feriedagpenge.

Læs mere om de nye regler

Søg om feriedagpenge (kræver NemID)


Spørgsmål og svar om feriedagpenge

Hvilke betingelser skal jeg opfylde for at få feriedagpenge?

For at få feriedagpenge skal du have ret til dagpenge på det tidspunkt, hvor du afholder din ferie. Det betyder, at du skal opfylde de almindelige betingelser for at få ret til dagpenge.

Du skal bl.a.:

 • stå til rådighed for arbejdsmarkedet
 • have bopæl i Danmark
 • have varig opholds- og arbejdstilladelse i Danmark
 • opholde dig i Danmark op til feriens start
 • være lønmodtager eller ledig.

Er du ledig, skal dit CV være tilgængeligt under ferien, og du skal bekræfte, at du er aktivt jobsøgende senest 7 dage efter, at ferien er slut.


Du har ikke ret til feriedagpenge
Du har ikke mulighed for at få feriedagpenge, hvis du fx:

 • er gået på efterløn
 • er i seniorjob
 • er i fleksjob eller modtager fleksydelse
 • er selvstændig
 • er sygemeldt
 • er på barsel
 • er i konflikt
 • deltager i uddannelse*.


*Bemærk at der er særregler for visse uddannelser.

Læs mere om særregler for visse uddannelser

 

Kan jeg få udbetalt feriedagpenge i den forlængede dagpengeperiode?

Hvis du har mulighed for at forlænge din dagpengeperiode, har du også mulighed for at få dine optjente feriedagpenge udbetalt i den forlængede dagpengeperiode. Du skal være opmærksom på, at hvis du får udbetalt feriedagpenge i den forlængede dagpengeperiode, så bruger du af de timer, som du kan bruge til forlængelsen. De timer, som du bruger for at få udbetalt feriedagpenge, kan du ikke senere bruge til at optjene en ny dagpengeret.

Læs mere om muligheden for at forlænge dagpengeretten

Jeg har selv optjent ferie. Skal den afholdes før mine feriedagpenge?

Al den ferie, som du selv har optjent på baggrund af arbejde skal være afholdt, før du kan afholde ferie med feriedagpenge. Det samme gælder, hvis du har fået overført ferie fra et tidligere ferieår.

Hvem skal jeg give besked, hvis jeg skal holde ferie?

Er du ledig eller delvis ledig, skal vi have besked om din ferie, inden den begynder. Vi kan kun udbetale feriedagpenge til dig, hvis du har meddelt os ferien inden feriestart.

Jobcentret have besked mindst 14 dage, før du ønsker at holde ferie. Det gælder alle, der er tilmeldt jobcentret som ledige. Det gælder også, hvis du arbejder på nedsat tid, er i løntilskudsjob eller aktivering. 14-dagesfristen gælder uanset om du holder ferie med feriegodtgørelse, med feriedagpenge eller for egen regning.

Hvis jobcentret har fået rettidig besked om din ferie, kan de kun formidle dig arbejde, der går ind i din ferie, hvis arbejdsgiveren respekterer, at du skal holde ferie. Hvis jobcentret når at sende dig en indkaldelse til samtale eller andre aktiviteter, inden du har givet besked om ferien, har du pligt til at møde op, selvom det er i din ferie. Jobcentret skal ikke respektere ferieønsker, der endnu ikke er fremsat. Meld derfor ferie til jobcentret så snart, du kender din ferieperiode!

Er du i beskæftigelse, skal du aftale ferien med din arbejdsgiver.

Hvordan søger jeg om feriedagpenge?

Ønsker du at modtage dine feriepenge, før du holder ferie, skal du søge om det mindst en måned før første feriedag. Du kan søge om feriedagpenge via blanketten, som du finder på denne side:

Hent og udfyld blanket til ansøgning om feriedagpenge (du skal bruge dit NemID)

 

Ansøgningsfrister
Hvis du er ledig på ferietidspunktet: Søg inden feriestart.

Hvis du er i arbejde på ferietidspunktet: Søg senest den 31. maj efter udløbet af ferieåret. Men være opmærksom på, at selve ferien skal være afholdt inden udløb af ferieåret, dvs. senest 30. april. Det gælder dog kun hvis du var i arbejde, da ferien blev afholdt.

Hvis du mangler at afholde ferie med feriedagpenge, kan de ikke overføres til det efterfølgende ferieår. 

Hvad er ferieåret og ferieoptjeningsåret?

Ferieåret er det år, hvor ferien skal holdes. Ferieåret løber altid fra 1. maj til 30. april efter det år, hvor du har optjent din ferie. Optjeningsåret følger det almindelige kalenderår og du kan maksimalt optjene 25 dage (ekskl. lørdage).

Bemærk, at ferieåret og optjeningsreglerne ændres fra 2020.

Læs mere om de nye feriedagpengeregler 2020