Har jeg ret til at få dagpenge?

For at få dagpenge er der nogle krav, som du skal opfylde.

Du kan enten opnå ret til dagpenge på baggrund af arbejde eller på baggrund af uddannelse.

For at opnå ret til dagpenge på baggrund af arbejde, skal du for det første have været uafbrudt medlem af en a-kasse i et år. Derudover skal du inden for de seneste 3 år have haft en samlet indkomst på mindst 246.924 kr. (2022) som fuldtidsforsikret eller 164.616 kr. (2022) som deltidsforsikret. Du kan højst medregne 20.577 kroners indtægt om måneden (13.718 kr. hvis du er deltidsforsikret) til at opfylde kravet, og du kan kun medregne indtægt, som du har haft, mens du har været medlem af en a-kasse. Det betyder, at det mindst kræver et års arbejde, før du kan få dagpenge.

For at opnå dagpengeret på baggrund af en uddannelse kræver det, at du gennemfører en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed, en EGU eller en IGU, og at du melder dig ind i en a-kasse senest 14 dage efter, at din uddannelse er afsluttet.

Du skal stå til rådighed for at få ret til dagpenge

  • Du skal være tilmeldt jobcentret
  • Du skal kunne og ville arbejde
  • Du skal søge arbejde

Du kan normalt ikke få dagpenge, hvis du er under uddannelse, når du bliver ledig. Du vil normalt heller ikke kunne få dagpenge, hvis du samtidig udøver selvstændig virksomhed. Der er dog undtagelser, hvis du har den selvstændige virksomhed som bibeskæftigelse.

Hvis du opfylder de grundlæggende krav

Hvis du står til rådighed, skal vi vurdere om og fra hvornår, du kan få udbetalt dagpenge.

Vi skal i a-kassen også vurdere, om du:

  • Skal have karantæne, fordi du er selvforskyldt ledig. Du mister dine dagpenge  i op til 3 uger.
  • Har ret til G-dage (dagpengegodtgørelse for de første 2 dage) fra din arbejdsgiver

Hvor meget kan jeg få i dagpenge?

Hvis du har ret til dagpenge, afhænger det af din indtjening, hvor meget du kan få i dagpenge. For at få den højeste dagpengesats, skal du have tjent mindst 23.371 kr. pr. måned som fuldtidsforsikret (2022).

Læs mere om dagpengesatser

Udfyld og indsend dit dagpengekort på vores hjemmeside

Her på hjemmesiden finder du blanketter, som er relevante for dig som er ledig. Du kan udfylde og indsende dem via vores hjemmeside. For at få udbetalt dine dagpenge, skal du hver måned indsende dit dagpengekort via vores hjemmeside, hvor du også kan se dine indsendte kort, udbetalingsmeddelelser og frister for at indsende kort. Du skal blot bruge dit NemID eller MitID. Har du ikke et NemID, kan du bestille et på www.nemid.nu. Du får automatisk besked på, hvornår det er din tur til at få MitID. Læs evt. mere på mitid.dk/kom-i-gang-med-mitid.


Send ydelseskort

Vil du vide mere?

Er du i tvivl, om du opfylder kravene og dermed har ret til dagpenge, kan du som medlem altid hente råd og vejledning.

Kontakt din lokale a-kasse

Læs pjecen 'Når du er ledig'