Kontakt a-kassen

Har du spørgsmål om fx efterløn, ledighed, orlov osv., skal du kontakte din lokale a-kasse.


Sådan finder du din lokale a-kasse:

Hvis du er i arbejde
Det er beliggenheden af din arbejdsplads der afgør, hvilken a-kasse du tilhører.

Hvis du er ledig
Det er din bopælskommune, der er afgørende for, hvilken a-kasse du tilhører.

Hvis du er elev
Hvis du er elev, er det den kommune, du har en uddannelsesaftale med, der afgør, hvilken a-kasse du skal være medlem i. Er du regionsansat eller har du ingen uddannelsesaftale, er det den kommune du bor i, der afgør, hvor du skal være medlem.

Find din lokale a-kasse: