Penge i sylteglas med etikette med ordet "Efterløn"

Udbetaling af feriepenge når du går på efterløn

Feriegodtgørelse og ferie med løn skal fradrages dag for dag på det tidspunkt, hvor du holder ferien.

Feriegodtgørelse, der udbetales som et engangsbeløb, uden at ferien holdes, skal også fradrages i efterlønnen. Får du udbetalt feriegodtgørelsen på én gang uden at holde ferien, tæller timerne ikke med som arbejdstimer i forbindelse med eventuel beregning af skattefri præmie.

Læs mere om skattefri præmie og præmiens størrelse 

Hvis din feriegodtgørelse eller løn i ferieperioden er på et mindre beløb end fradraget i efterlønnen, kan du få udbetalt forskellen som efterløn. Hvis du holder ferie i et ansættelsesforhold, kan du få omregnet din feriegodtgørelse fra dage til timer og få efterløn med fradrag for de beregnede timer.

Hvis du glemmer at hæve din feriegodtgørelse, er der efter ferieloven forskellige muligheder for at få dem udbetalt. Kontakt din faglige afdeling, hvis du kommer i den situation. Feriegodtgørelsen fradrages også i denne situation i efterlønnen.

Læs mere nedenfor

Hvordan får jeg mine feriepenge udbetalt?

  • Når du fortsætter i dit job i efterlønsperioden, fx på nedsat tid, får du løn i ferien. 
  • Når du fratræder dit job for at gå på efterløn, kan du få dine feriepenge udbetalt i efterlønsperioden, efterhånden som du holder ferie. Har du intet arbejde i efterlønsperioden, bestemmer du selv, i hvilken periode ferien skal registreres. 
  • Hvis du fratræder dit arbejde og modtager en pension i efterlønsperioden, kan du i stedet vælge at få alle feriepengene udbetalt på én gang uden at holde ferie.

Min arbejdsgiver siger, at jeg kan miste mine feriepenge. Passer det?

Det er ikke korrekt, hvis din arbejdsgiver har oplyst dig om, at du vil miste dine feriepenge, hvis du ikke beder om at få feriepengene udbetalt på én gang senest 6 måneder efter, at du overgik til efterløn.

Du bestemmer selv, om du ved fratræden vil hæve dine feriepenge på én gang uden at holde ferie. Du har altid ret til at hæve dem efterhånden, som du holder ferie.

Hvis du får problemer med dette, skal du kontakte din faglige afdeling.

Se faglige afdelinger i FOA

Hvad gør jeg, hvis jeg glemt at hæve mine feriepenge?

Er du på efterløn og glemmer at hæve dine feriepenge, inden ferieåret udløber, er der nogle få andre muligheder for at få feriepengene udbetalt.

Kontakt den, der har udstedt feriekortet eller din faglige afdeling og spørg dem.

Bemærk
Hvis du har fået arbejdsløshedsdagpenge, arbejdsmarkedsydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse eller kontanthjælp i det ferieår, som feriepengene stammer fra, vil antallet af dage med disse ydelser blive fratrukket i antallet af dage med feriegodtgørelse.

Se eksempel på udregning: Skattefri præmie og feriepenge

Jens går på efterløn d. 1. juli, hvor han opfylder alle betingelserne for at optjene præmie. Han har på det tidspunkt 5½ ugers ferie tilbage fra indeværende og næste ferieår. Feriepengene svarer i alt til 203,5 timer. Han vælger at få alle sine feriepenge udbetalt på én gang, da han ikke regner med at arbejde i efterlønsperioden. Senere tager han alligevel lidt arbejde og når at have 278 arbejdstimer, før han skal på folkepension. Da ferietimerne ikke kan medregnes, får han Jens ingen præmie.

Hvis han havde fået feriepengene udbetalt, efterhånden som han holdt ferie, havde de kunnet medregnes som arbejdstimer. Jens ville i det tilfælde have fået over 12.000 skattefrie kroner udbetalt i præmie, da 278 timer + 203,5 timer er lig 481,5 timer = 1 præmieportion.

Du bør derfor ikke bede om at få alle dine feriepenge udbetalt på én gang, hvis du opfylder alle betingelserne for at få skattefri præmie.