Penge i sylteglas med etikette med ordet "Efterløn"

Efterlønsbevis

Når du når efterlønsalderen, får du automatisk dit efterlønsbevis, hvis vi har alle oplysninger. Et efterlønsbevis sikrer dig blandt andet imod at miste retten til efterløn pga. sygdom.

Efterlønsbeviset giver dig også andre fordele, som du kan læse om herunder.

Skal jeg gøre noget for at få mit efterlønsbevis?
Du får først dit efterlønsbevis, når du er nået efterlønsalderen, og vi har de oplysninger, vi skal bruge for at kunne vurdere, om du har ret til efterløn. 

Hvis du får dagpenge fra a-kassen
Hvis du er ledig og får dagpenge fra a-kassen, har vi normalt alle de oplysninger, vi skal bruge for at kunne give dig dit efterlønsbevis. Du behøver derfor ikke at foretage dig noget for at få dit efterlønsbevis. 

Er der særlige forhold i din sag, som gør, vi har brug for oplysninger fra dig, vil vi kort tid før, du når efterlønsalderen, bede dig om at sende oplysningerne til os.

Hvis du er i arbejde/ikke får dagpenge fra a-kassen
Kort tid før du når efterlønsalderen, sender vi et brev til dig, hvor vi har vedlagt en rådighedserklæring. Du skal udfylde og returnere rådighedserklæringen, før vi kan give dig dit efterlønsbevis.

Generelle fordele ved efterlønsbeviset

Se dine fordele her

Beviset giver dig med det samme 3 fordele:

 1. Dit kontingent til a-kassen falder, da du ikke længere skal betale efterlønsbidrag.
 2. Du får ret til at gå på efterløn, selvom du bliver syg.
 3. Du får ret til at få din efterlønssats beregnet ud fra mindst den indtægt, du havde, da du fik efterlønsbeviset. Det kan være en fordel, hvis du fx går ned i tid og dermed får en lavere løn.

 Hvilke andre fordele du får, og hvad du skal gøre for at få fordelene afhænger af din alder. Se fordelene fordelt på alder nedenfor.

Se, hvilke ekstra fordele du har

Født før 1. januar 1956

 1. Du har mulighed for at få den højeste efterlønssats, hvis din løn har været høj nok. Hvis du ikke udskyder efterlønnen længe nok, kan du maksimalt få 91 % af den højeste sats.
 2. Det er kun løbende udbetalte arbejdsmarkedspensioner, der skal modregnes i efterlønnen dvs. pensioner, som stammer fra et tidligere ansættelsesforhold, og som udbetales månedligt. Alle andre pensioner skal ikke modregnes dvs. privattegnede pensioner og pensioner, der udbetales som et engangsbeløb.
 3. Du kan optjene skattefri præmie. 

Disse 3 fordele kan du kun få, hvis du venter med at gå på efterløn, til du har haft dit efterlønsbevis i mindst 2 år. Derudover skal du have arbejdet mindst 3.120 (fuldtid)/2.496 (deltid) timer, siden du fik beviset.

Se efterlønssatserne og hvor meget du skal tjene, for at kunne få satsen

Læs mere om skattefri præmie

 

 

Født fra den 1. januar 1956 til den 30. juni 1956

 1. Du har mulighed for at få den højeste efterlønssats, hvis din løn har været høj nok. Hvis du ikke udskyder efterlønnen længe nok, kan du maksimalt få 91 % af den højeste sats.
 2. Du kan optjene skattefri præmie. 

Disse 2 fordele kan du kun få, hvis du venter med at gå på efterløn, til du har haft dit efterlønsbevis i mindst 1½ år. Derudover skal du have arbejdet i mindst 2.340 (fuldtid)/1.872 (deltid) timer, siden du fik beviset.


Går du på efterløn efter 1½ år, men inden 2 år fra bevisdatoen, stopper din optjening af skattefri præmie, når du går på efterløn. 

Hvis du også ønsker at optjene skattefri præmie af arbejde i efterlønsperioden, skal du udskyde overgangen til efterløn lidt længere. Du skal vente med efterlønnen i mindst 2 år fra bevisdatoen og i den periode arbejde mindst 3.120 (fuldtid)/2.496 (deltid) timer.

Se efterlønssatserne og hvor meget du skal tjene for at få satsen

Læs mere om skattefri præmie


Født fra den 1. juli 1956 til 31. december 1958

 1. Du har mulighed for at få den højeste efterlønssats, hvis din løn har været høj nok. Hvis du ikke udskyder efterlønnen længe nok, kan du maksimalt få 91 % af den højeste sats.
 2. Du kan optjene skattefri præmie. 

Disse 2 fordele kan du kun få, hvis du venter med at gå på efterløn, til du har haft dit efterlønsbevis i mindst 1 år. Derudover skal du have arbejdet mindst arbejde i 1.560 (fuldtid)/1.248 (deltid) timer, siden du fik beviset.

Går du på efterløn efter 1 år, men inden 2 år fra bevisdatoen, stopper din optjening af skattefri præmie, når du går på efterløn. 

Hvis du også ønsker at optjene skattefri præmie af arbejde i efterlønsperioden, skal du udskyde overgangen til efterløn dobbelt så længe. Du skal vente med efterlønnen i mindst 2 år fra bevisdatoen og i den periode arbejde mindst 3.120 (fuldtid)/2.496 (deltid) timer.

Se efterlønssatserne og hvor meget du skal tjene, for at kunne få satsen

Læs mere om skattefri præmie

 

Født mellem 1. januar og 30. juni 1959

 1. Du har mulighed for at få den højeste efterlønssats, hvis din løn har været høj nok. Hvis du ikke udskyder efterlønnen længe nok, kan du maksimalt få 91 % af den højeste sats.
 2. Du kan optjene skattefri præmie.
Disse 2 fordele kan du kun få, hvis du venter med at gå på efterløn, til du har haft dit efterlønsbevis i mindst ½ år. Derudover skal du have arbejdet mindst arbejde i 780 (fuldtid)/624 (deltid) timer, siden du fik beviset.

Går du på efterløn efter det halve år, men inden 2 år fra bevisdatoen, stopper din optjening af skattefri præmie, når du går på efterløn. Hvis du også ønsker at optjene skattefri præmie af arbejde i efterlønsperioden, skal du udskyde overgangen til efterløn endnu længere tid. Du skal vente med efterlønnen i mindst 2 år fra bevisdatoen og i den periode arbejde mindst 3.120 (fuldtid)/2.496 (deltid) timer.

Se efterlønssatserne og hvor meget du skal tjene, for at kunne få satsen

Læs mere om skattefri præmie


Født den 1. juli 1959 eller senere

Du optjener skattefri præmie af dine arbejdstimer, fra du får dit efterlønsbevis, og indtil du gå på efterløn.

Hvis du også ønsker at optjene skattefri præmie af arbejde i efterlønsperioden, skal du udskyde overgangen til efterløn, til du har haft dit efterlønsbevis i mindst 2 år. Derudover skal du have arbejdet mindst 3.120 (fuldtid)/2.496 (deltid) timer, siden du beviset.