Penge i sylteglas med etikette med ordet "Efterløn"

Efterlønsbevis

Når du når efterlønsalderen, får du automatisk dit efterlønsbevis, hvis vi har alle oplysninger. Et efterlønsbevis sikrer dig blandt andet imod at miste retten til efterløn pga. sygdom.

Efterlønsbeviset giver dig nogle fordele, du ikke ville have uden beviset.

Du får først dit efterlønsbevis, når du har nået efterlønsalderen og har ret til efterløn. Hvis vi har brug for oplysninger fra dig for at kunne udstede beviset, skriver vi til dig kort tid før, du når efterlønsalderen. Vi har normalt kun brug for flere oplysninger fra dig, hvis du er i arbejde omkring efterlønsalderen.

Generelle fordele ved efterlønsbeviset

Se dine fordele her

Beviset giver dig med det samme 3 fordele:

 1. Du får ret til at gå på efterløn senere, selvom du skulle blive syg eller frihedsberøvet den dag, hvor du vil på efterløn.
 2. Du får som minimum ret til at få din efterlønssats beregnet ud fra mindst den indtægt, du havde, da du fik udstedt efterlønsbeviset. Det kan være en fordel, hvis du senere går ned i løn.
 3. Du slipper for at betale efterlønsbidrag fra den dato, beviset er udstedt.


Beviset kan derudover give nogle yderligere fordele senere. For de fleste gælder, at man ved at udskyde efterlønnen og arbejde i et vist omfang, kan få den høje efterlønssats og skattefri præmie.

Er du født før 1. januar 1954 kan du også få et lempeligere fradrag for pensioner. Er du født den 1. juli 1959 eller senere har du umiddelbart ret til den høje sats, hvis din løn er høj nok. For at du kan få en given efterlønssats  (91 eller 100 % af dagpengesatsen) skal du, udover at opfylde evt. andre betingelser, have en løn af en vis størrelse.

Hvilke fordele du får, og hvad du skal gøre for at få fordelene afhænger af din alder. Se fordelene fordelt på alder nedenfor.

Se, hvilke ekstra fordele du har afhængig af din alder

Født før 1. januar 1956

 1. Højere efterlønssats – 100 % af dagpengesatsen i stedet for 91 %.
 2. Lempeligere pensionsfradrag – bortset fra løbende udbetalte arbejdsmarkedspensioner modregnes pension ikke i efterlønnen.
 3. Skattefri præmie fra bevisdatoen til folkepensionsalderen.

Disse 3 fordele kan du kun få, hvis du venter 2 år med at gå på efterløn. I de 2 år skal du som minimum arbejde i 3.120 (fuldtid) og 2.496 (deltid) timer.

Læs mere om skattefri præmie

Født fra den 1. januar 1956 til den 30. juni 1956

 1. Højere efterlønssats – 100 % af dagpengesatsen i stedet for 91 %
 2. Skattefri præmie af det arbejde, du har fra bevisdatoen og indtil overgangen til efterløn. 


Læs mere om skattefri præmie

 

Disse 2 fordele kan du kun få, hvis du venter med at gå på efterløn i mindst 1½ år fra den dag, hvor du har fået dit efterlønsbevis. I de 1½ år skal du arbejde i mindst 2.340 (fuldtid) og 1.872 (deltid) timer.

Går du på efterløn efter de 1½ år, men inden 2 år fra bevisdatoen, stopper din optjening af skattefri præmie. Hvis du også ønsker at optjene skattefri præmie af arbejde i efterlønsperioden, skal du udskyde overgangen til efterløn lidt længere. Du skal vente med efterlønnen i mindst 2 år fra bevisdatoen og i den periode arbejde mindst 3.120 (fuldtid) og 2.496 (deltid) timer.

Født fra den 1. juli 1956 til 31. december 1958

 1. Højere efterlønssats – 100 % af dagpengesatsen i stedet for 91 %.
 2. Skattefri præmie af det arbejde, du har fra bevisdatoen og indtil overgangen til efterløn.


Læs mere om skattefri præmie


Disse 2 fordele kan du kun få, hvis du venter med at gå på efterløn i mindst 1 år fra den dag, hvor du har fået dit efterlønsbevis. I det år skal du mindst arbejde i 1.560 (fuldtid) og 1.248 (deltid) timer.

Går du på efterløn efter det år, men inden 2 år fra bevisdatoen, stopper din optjening af skattefri præmie. Hvis du også ønsker at optjene skattefri præmie af arbejde i efterlønsperioden, skal du udskyde overgangen til efterløn dobbelt så længe. Det vil sige, at du skal vente med efterlønnen i mindst 2 år fra bevisdatoen og i den periode arbejde mindst 3.120 (fuldtid) og 2.496 (deltid) timer.

Født mellem 1. januar og 30. juni 1959

 1. Højere efterlønssats – 100 % af dagpengesatsen i stedet for 91 %
 2. Skattefri præmie af det arbejde, du har fra bevisdatoen og indtil overgangen til efterløn.


Læs mere om skattefri præmie


Disse 2 fordele kan du kun få, hvis du venter med at gå på efterløn i mindst ½ år fra den dag, hvor du har fået dit efterlønsbevis. I det halve år skal du mindst arbejde i 780 (fuldtid) og 624 (deltid) timer.

Går du på efterløn efter det halve år, men inden 2 år fra bevisdatoen, stopper din optjening af skattefri præmie. Hvis du også ønsker at optjene skattefri præmie af arbejde i efterlønsperioden, skal du udskyde overgangen til efterløn endnu længere tid. Du skal vente med efterlønnen i mindst 2 år fra bevisdatoen og i den periode arbejde mindst 3.120 (fuldtid) og 2.496 (deltid) timer.

Født den 1. juli 1959 eller senere

Du har umiddelbart ret til 100 % af dagpengesatsen, hvis din løn ellers er høj nok. Derfor har du kun en mulig ekstra fordel ved at udskyde efterlønnen. Du begynder at optjene skattefri præmie af arbejde fra bevisdatoen, men optjeningen stopper, når du går på efterløn.

Hvis du også ønsker at optjene skattefri præmie af arbejde i efterlønsperioden, skal du udskyde overgangen til efterløn i mindst 2 år. I den periode skal du  arbejde i mindst 3.120 (fuldtid) og 2.496 (deltid) timer.