Web a-kassen

Du skal være medlem af a-kassen for at indsende blanketter og ydelseskort. Men du vil til enhver tid - også hvis du ikke længere er medlem - kunne se fx indsendte blanketter og ydelseskort.

27.06.2017:

Vedr. indsendelse af dagpenge-, efterløns- og andre ydelseskort oplyses det, at perioden dækker til og med 02-07-2017.
Dette er en fejl, da ydelseskortet for den seneste periode ifølge den nye dagpengereform skal slutte fredag den 30-06-2017.
Hvis der er oplyst lønarbejde eller anden indtægt mv. for lørdag den 01-07-2017 eller søndag den 02-07-2017, da vil disse ikke blive behandlet i indeværende periode, da disse først skal oplyses på næste ydelseskort.
Vi beklager fejlen. 

Du kan bruge web a-kassen til at:

Hånd med mus til a-kassen

indsende dagpengekort
indsende arbejdsmarkedsydelseskort
se dine udbetalingsmeddelelser
udfylde din joblog
udfylde jobsøgningsskema
tilmelde dig ordningen med ½-årserklæring
indsende ½-års efterlønserklæring
indsende ledighedserklæring
indsende ansøgning om efterløn
indsende efterlønskort
søge om feriedagpenge
søge om skattefri præmie

 

Se en komplet oversigt over alle a-kassens blanketter

Du skal logge på med dit NemID. Hvis du ikke allerede har et, kan du bestille det på www.nemid.nu

Husk at logge ud, når du er færdig med at arbejde i web a-kassen.